AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. [32-KPMS], Aktuárský seminář 2 [NMFM502, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.06.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Za zajímavé považuji probrané kapitoly z knihy McNeil, A. and Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Látku týkající si mnohorozměrných rozdělení by mohlo být zajímavé rozšířit o počítačové simulace dvourozměrných případů a odhadování parametrů EM algoritmem. Podobně kopuly a modelování s nimi.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 25.05.2017, 3. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji připravené otázky, z kterých je pak dán test.
Připomínka k předmětu, Aktuárský seminář 2 [NMFM502, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.07.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Z Aktuárského semináře mi jako nejužitečnější přišla přednáška "Vývoj povinného ručení v ČR" od Petra Jedličky. Rovněž bylo zajímavé téma "Kreditní riziko" od Dr. Mazurové. Zájemci se mohou s tématem podrobněji seznámit ve vyučovaném předmětu "Praktické aspekty měření a řízení rizik". Seminář hodnotím jako užitečný.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 25.05.2017, 3. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji témata z praxe a úroveň examinace z tohoto předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK