AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. [32-KPMS], Matematika ve financích a pojišťovnictví [NMFM205, přednáška]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Kapacita ve svém oboru.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Vyučující byl vstřícný, výsledek zkoušky nebyl problém opravit nebo se nechat dozkoušet. Hodiny byly logicky organizované podle učebnice, akorát některé trochu složitější kapitoly byly přeskočeny.
Připomínka k předmětu, Matematika ve financích a pojišťovnictví [NMFM205, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Jediné, co bych vytknul byl tak brzký začátek
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Až moc jednoduchoučký předmět, kreditové ohodnocení jistě není adekvátní. Kvůli takovýmto předmětům ztrácí obor Finanční matematika prestiž.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Obecně není předmět moc komplikovaný, dost se překrývá s předmětem Matematické metody ve financích. Na přednáškách odprezentuje skoro přesně to, co je v učebnici ale je možnost pokládat otázky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.01.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Předmět sám o sobě by nemusel být tak špatný, pokud by se však obsahově nekryl s několika dalšími předměty (myšleno především v programu Finanční matematika). Velký objem probrané látky byl již probrán či probírán v jiném povinném předmětu (Účetnictví, Úvod do financí, Matematické metody ve financích...), a tudíž považuji tento předmět za poměrně zbytečný. Tématu pojišťovnictví, které doposud nebylo pokryto jiným předmětem, byly věnovány pouhé dvě přednášky, což je zcela neadekvátní. Velmi vysoký počet kreditů navíc jednoznačně neodpovídá náročnosti daného předmětu (pocitově bych dal tento předmět za nejvíce 2 až 3 kredity). Studijní plán Finanční matematiky potřebuje nutné úpravy!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK