AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Samuel Mokriš [32-KMA], Algebraické křivky [NMAG302, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.06.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Cvičení probíhalo formou samostatné práce. Chybělo mi ale vyřešení pár ukázkových příkladů na začátku.
doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. [32-KA], Algebraické křivky [NMAG302, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2018, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Pán Stanovský je vždy v pohodě ke studentům. Ale často různé kroků v důkazu považuje za snadno ikdyž nemusí být. Navíc nedělá dobré zápisky, je to hrozně chaotický. Např. znění věty máme teď ale důkaz máme až o dva týdny později, a v tom požíváme nějaké lemma, které nevíme kdy a kde jsme měli.
Mgr. Josef Svoboda [32-KMA], Algebraické křivky [NMAG302, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2018, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Svoboda je hodný a milý. Ale poprvé měl cvičení z křivky, tedy není moc rozumné jeho cvičení. Ale měl hrozně dobrý nápad na domací úkoly, že máme dělat ve skupině, což nám nutil abychom bavili spolu o matice.
Připomínka k předmětu, Algebraické křivky [NMAG302, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2018, 3. ročník, Matematika, bakalářské
moc se mi nelíbí ten předmět, je dost naročný. K porozuměním toho předmětu je potřeba znát z Komutativních okruhů třeba Galoisova korespondence, Hilbertovy věty, radikály... Ale Předmět komutativní okruhy není vůbec prerekzivita. Navíc hodně lidí neměly žádný předmět na topologii, ale aspoň 5krát během semestru mám něco na topologii, ikdyž Cvičící a přednášející se snažili nám vysvětit stručně, ale nebylo moc srozumitelný, pokud v životě jsme neměli topologii.
Literatury na ten předmět máme jen z Fultonu, ale je to skoro nerozumný, navíc v knize označí věci jinak.
Projektivní věci jsou asi nejtěžší téma, ale na to jsme brali jen asi 2 přednášky. Potom na všechny termíny vždy byla otázka z toho témata.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.07.2018, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Předmět je zajímavý, rozhodně se velmi hodí před ním chodit na Komutativní okruhy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK