AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D. [32-UCJF], Fyzika elementárních částic [NJSF105, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2016, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Cvičení bylo vedeno velmi názorně a přehledně
Připomínka k předmětu, Fyzika elementárních částic [NJSF105, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.02.2018, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Vím, že je nutné v tomto předmětu předat spoustu informací, bez kterých by bylo následující studium částicové fyziky velmi obtížné a že tedy není možné probrat vše dostatečně do hloubky, nicméně osobně bych velmi ocenil, kdyby při začátku probírání nové kapitoly byla probíraná látka něčím motivována. Jde mi o to, že vzhledem k poměrně širokému spektru probíraných témat nelze plynule přecházet od jednoho tématu k druhému, jako tomu je v některých jiných předmětech, kde si postupně "odvodíme veškeré principy od základů" a kde je tedy jasně vidět návaznost a motivace toho co přesně děláme. Protože v tomto předmětu je občas potřeba udělat větší skok (např. typu: formalismus čtyřhybností -> kvarkový model), ocenil bych, kdyby na začátku probíraného tématu byla uvedena nějaká motivace, která by udělala takovou pomyslnou logickou tlustou čáru v probírané látce. Neříkám, že motivace vždy chyběla, ale někdy, když se najednou začalo brát nové téma, které vlastně už úplně nesouviselo s tím předchozím, mi připadlo, že ve výkladu právě výše zmiňovaná tlustá čára chybí. Tento skok je dle mého názoru pro studenty o to obtížnější, když ještě nemají hlubší znalosti z potřebných partií fyziky, které se probírají až následující semestry (např. QED, QCD, ...).

Nicméně kromě této výtky hodnotím přednášku kladně a osobně oceňuji to, jak mi dokázala rozšířit obzory co se částicové fyziky týká.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 10.02.2017, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Výuka tohoto predmetu nie je zlá, doc. Davídek aj prof. Leitner ho učia najlepšie, ako dokážu a vďaka ich výkladu som si z predmetu hodne odniesol, akurát predmet trpí obrovskou nekonzistenciou. Keďže sa preberajú princípy, ktoré budú následne dôsledne vysvetlené a preštudované na kvantovej teórii poľa a elektroslabých interakciách najskôr v druhom semestri, predmet predbieha aktuálnu fyziku, ktorú sa snaží učiť a je založený na memorovaní náhodných na seba nenadväzujúcich pravidiel a vzorčekov, ktoré často padajú z neba a tým trpí obrovskou dávkou nekonzistencie. Lepšie by bolo, keby predmet bol doporučený pre druhý ročník magisterského štúdia, pretože v prvom ročníku človek ťažko pochopí o čo v ňom ide a v tom prípade by bol aj veľmi zaujímavý, keďže sa preberá logika vedúca k vytvoreniu súčasnej teórie interakcií častíc a história modernej fyziky. Bez pochopenia celkového obrazu ale dokáže spôsobiť veľkú frustráciu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK