AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
 • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. [32-KJP], Němčina pro velmi pokročilé I [NJAZ083, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Hodnotím celkový dojem a ne úroveň němčiny, která byla vyšší než moje, ale protože s jednou hodinou týdně je člověk rád, že se dostane aspoň na nějakou němčinu.
Prvních 75 minut hodiny se nic moc nedělá, celou dobu jen posloucháte monology paní Vachalovské nebo vedete rozhovory ve dvojicích/trojicích. Patnáct minut před koncem si vzpomene, že hodina není nekonečná a začne tedy řešit DÚ z minulého týdne. Po jeho zkontrolování už jedete pěkných 5 minut přesčas, ale to nebrání v tom začít zadávat úkol na další týden. Máte štěstí, když se dostanete do deseti minut po předpokládaném konci hodiny ven z učebny. Jinak záleží jak se u paní Vachalovské zapíšete. Pokud patříte mezi ty hodnější a tišší jste v pohodě a nic moc se po vás nechce, pokud se občas projevíte, bude vám věnována dostatečná pozornost.
 • Nevím, jakou formu hodiny byste si představoval. Kromě monologu a rozhovoru mě napadá jen sborová recitace nebo mlčení (to nastává při poslechových cvičeních, na jejichž nedostatek si stěžovat nemůžete). Sami jste mohli přispět k pestrosti obsahu prezentacemi, k nimž jsem Vás opakovaně vybízela a které v minulých semestrech měly velký úspěch. Bohužel se tentokrát nikdo nepřihlásil... Kontrolu domácích úkolů neprovádíme, když "si vzpomenu", ale na místě, kde obsahově zapadá do celku hodiny. Dělením studentů na "hodnější" a "méně hodné" se nezabývám, to je Váš subjektivní dojem.
  S pozdravem
  Lenka Vachalovská
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2019, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
  Paní kantorka hovoří plynně německy, dá se s ní domluviti, vždy dodrží své slovo, jest radost s ní hovořiti.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2018, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
  Vyučující je perfektní, vše ochotně vysvětlí, hodina je dynamická, výborně rozvržená. Výuka je zábavnou formou - střídají se činnosti.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.01.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
  Oceňuji důslednost - opakování probraných slovíček, zadávání úkolů.
  Připomínka k předmětu, Němčina pro velmi pokročilé I [NJAZ083, cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2019, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
  Deutsh macht mir spa3!
  _____________________

  Velice kladně hodnotím, že se na hodinách většinu času konversuje v němčině. Člověk se dozví mnoho nových slovíček. Athmosphaera na hodinách jest velmi příznivá (78% dusíku, 21% kyslíku a 1% stopových plynů).
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.01.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
  Očekával jsem, že probereme více látky, dělali jsme hodně různých cvičení, ale můj dojem je, že toho bylo dost málo celkově.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2018, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
  Předmět mě velmi bavil, navazoval na předchozí úroveň němčiny. Je hodně prostoru i na mluvení.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.01.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
  Bylo by lépe, klást větší důraz na konverzaci, i když se studenti raději přikloní ke gramatice nebo poslechu.
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK