• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Připomínka k předmětu, Teoretický seminář biofyziky a chemické fyziky [NBCM180, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2024, 2. ročník, Biofyzika a chemická fyzika, navazující magisterské
Předmět je zaměřen na porozumění odborným článkům, studenti v průběhu semestru čtou a zpracovávají několik odborných článků především z oblasti chemické fyziky a následně je na semináři prezentují. Na konci každé prezentace pak probíhá diskuze s vyučujícím na dané téma.
Předmět velmi dobře rozvíjí znalosti získané zejména z předmětů Kvantová teorie molekul a Ab Initio I a II.