AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. František Mráz, CSc. [32-KSVI], Neuronové sítě [NAIL002, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. ročník, Informatika - Umělá inteligence, navazující magisterské
Hodnocení se skládalo ze spousty částí - kvízy, domácí úkoly, průběžné testy, semestrální projekt, body ze cvičení, body z přednášky, zkouška. Ty se pak započítávaly s váhou do zápočtu, nebo zkoušky a výsledek zkoušky byl vážený zápočet a části, co se nepodílely na zápočtu. Navíc jednotlivé body byly nepřehledně rozházeny v moodlu (kde byla spousta starých odkazů z minulých let, které se na letošek nevztahovaly - to je tak časově složité je smazat?). Doporučoval bych celý systém zjednodušit a body psát na jedno místo. Když jsem zjišťoval před zkouškou svůj bodový stav, znamenalo to hledání a počítání na deset minut.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, navazující magisterské
Statistical concepts (comparing two NN models) were excellently well explained and formally written (formulas, graphs...) on the board demonstrating an absolute mastery of the subject and it inspired us to be just as good. Prof. Mráz enthusiasm in explaining abstract mathmetical concepts as well as practical implementations by code, drove us all to aspire to be better.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Informatika - Umělá inteligence, navazující magisterské
Pan Mráz vede cvičení dobrým způsobem, kdy střídá různé formy. Líbí se mi, jak nás aktivně vyzýval, abychom nahráli svoje řešení, i když jsme přímo nevěděli - vždycky nám poradil s problémy a nikdy nebyl zlý (i když třeba byl někdo opravdu mimo). Taky oceňuji styl: "můžete se ptát studenta, co nahrál řešení, a pak se budu ptát já vás a on nesmí odpovídat". Doktor Mráz je skutečně pozorný a často si všiml problému, který jsme přehlídli.
RNDr. František Mráz, CSc. [32-KSVI], Neuronové sítě [NAIL002, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, navazující magisterské
I cannot emphasize enough how competent Prof. Mráz in his explanations. The lecturer understood so well, what the students doubts and question were, that they were always answered directly, and precisely answered in as little words or waste of time possible. It was fascinating to watch that happen on several occasions for different students including myself. And with respects to assignments, they fit extremely well around the course and again, any doubts were quickly dispelled by a simple drawing on the board or one perfectly expressed explanation. Optimal.
doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. [32-KTIML], Neuronové sítě [NAIL002, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, navazující magisterské
The practicals in class were capital in visualising the abstract calculations in different neural networks and associative memories. It's always helpful to come back to pure maths with pen and paper.
doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. [32-KTIML], Neuronové sítě [NAIL002, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Informatika - Umělá inteligence, navazující magisterské
Přednášky byly úmorné. Stačilo by popisovat látku věcněji, nechodit kolem horké kaše, ubrat biologickou bažinu, neposlouchat písničky od ABBy, neopakovat české báje a pověsti a rázem se celý předmět vejde do jedné přednášky týdně. Také když přišla řeč na něco zajímavého, tak paní docentka vždy ztišila už tak tichý hlas, takže zajímavost slyšel i snad jen dva studenti v první lavici. Doporučuji proto mluvit víc nahlas.

Studijní materiály byly kromě doporučené literatury prezentace a pár záznamů z minulých let, bohužel záznamy pokrývaly pouze polovinu semestru, což je škoda, protože často dokáže záznam vyřešit nepřesnost/nepochopení z prezentace samotné. Také bych ony záznamy dal někam ke stažení, protože sledování v moodlu bylo velice poruchové. Co se prezentací týče, velmi oceňuji i jejich české verze. Matematické zápisy byly často nekonzistentní a matoucí.

Oproti tomu zkouška byla velice příjemná, líbilo se mi, že nestihnutí nějaké písemné části nevadí a vše se dořeší na ústní.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, navazující magisterské
Every single concept was thoroughly explained by Prof. Mrázová in painstaking detail, and time was given to the student to manually practice how the different mathematical operations are made in the neural networks which allowed for a good concretisation. All the students questions were answered adequately, patiently, and thoroughly.
Připomínka k předmětu, Neuronové sítě [NAIL002, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, navazující magisterské
Deepnote may have been slow, but the tool remains extremely effective in allowing an interactive lab. Using it is an excellent idea.
Appart from that, the different labs were excellently feeding off the course, with all the concepts seen in class, they were well-paced and the learning curve was on a good rhythm particularly the lab about associative memories and digit recognition, it was impressive.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Informatika - Umělá inteligence, navazující magisterské
Cvičení mi přišla velmi užitečná. V Pythonu jsme si zkoušeli sami psát kusy neuronek a naučili jsme se základní práci s některými známými knihovnami. Připravené jupyter notebooky byly super a nemám moc co vytknout. Akorát by to chtělo víc času - často jsme nestíhali a dost témat jsme zkrátili oproti plánu. Zvážil bych, jestli radši předmět nedat 2 cvičení + 1 přednáška.
Připomínka k předmětu, Neuronové sítě [NAIL002, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Informatika - Umělá inteligence, navazující magisterské
Když jsem ve studijním plánu UI viděl veliký předmět Neuronové sítě za 8 kreditů, měl jsem pocit, že to bude něco klíčového. Avšak opak byl pravdou. Kromě pár zajímavých témat okolo dopředných sítí většina témat spočívala v obskurním modelu, který se snaží násilně "inspirovat biologií". Nezřídka tak matematicky jednoduchý model, který používal byť jen jednoduché sčítání vektorů, byl složitě vysvětlován jako soustava neuronů. Čekal bych spíš název předmětu něco jako Historie neuronových sítí, aby se student mylně netěšil, že se zde dozví něco použitelného v praxi.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. Ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, navazující magisterské
The subject is so wide yet the course manages to cover so much and then some. Never did I expect to learn about deep concepts such as SuperSAB or Adam or Associative Memories in such a well-explained, formal and sound mathematical way. Carefully organised course, despite the breadth of the concepts explored. Just Excellent.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. ročník, Informatika - Umělá inteligence, navazující magisterské
Bohužel ač náplň předmětu zní lákavě, realita se moc nepotkala s očekáváními. Dost možná to, co napíšu souvisí hlavně s přednášející (doc. Mrázová). Slidy jsou zastaralé, ošklivé, nepřehledné a blbě se z nich učí. Nahrávky z covidu existují pouze asi pro první 3 přednášky, což je dost k ničemu. Témata možná nejsou až tak žhavá v dnešním světě, budiž, ale i tak by podle mě mohla být zajímavá, což se těžce nedaří. 2 přednášky týdně mi přišly přestřelené, myslím, že by se obsah vešel do jedné.
Chybí nějaké logické členění. Přednášky jsou jeden souvislý tok, který je akorát rozsekán v bodech, kdy zrovna dojde čas. Chybí nějaké shrnující části, silnější vysvětlení hlavních konceptů. Ne, je to jen plynulý chaos.
Co hodnotím kladně, jsou průběžné testy a započítání bodů ze cvičení do zkoušky - člověk pak neměl tolik obav se zkouškou. Celkově na 8 kreditů to nebylo až tolik práce.
Kdybych měl předmět změnit, vyhodil bych jednu přednášku, možná přidal cvičení (nebo prodloužil), snížil kreditovou dotaci a asi hlavně změnil přednášející :/
Jestli zvažujete zápis v této formě, látku z přednášek se učte doma (prý to dost jede podle nějaké z knížek z literatury) a choďte jen na cvičení (ty jsou fajn).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK