AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. [31-161], Efektivní studium VŠ [MB180C38, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.01.2015, 1. Ročník, Chemie, navazující magisterské
Obsah předmětu je přínosný především díky praktickým věcem, které se studenti naučí - především se dozví jak má vypadat bakalářská práce, jak se cituje, kde a jak hledat informace, naučí se zásady prezentace.

Úvodní část kurzu je však zvláštní z pohledu toho, zda znalost předpisů, znalost orgánů fakulty a pod. by měla býti ohodnocena kredity. Tyto vědomosti studenti získávají na úvodních soustředěních a měli by sami pro své studium tyto informace znát. Beru to jako přidanou hodnotu tohoto kurzu, nežli to, co je ohodnoceno.

Celková kvalita kurzu je však výborná a svým obsahem vychytává to, co pro "efektivní" studium studenti potřebují a jinde nenaleznou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK