AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D. [31-140], Mikrobiologie [MB140P26, cvičení]
12.09.2011, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
Paní doktorku jsme měli na praktika z Mikrobiologie.Ráno přišla, půlku třídy za něco seřvala a v tomto duchu se nesla výuka celý den.Neochota z ní přímo sršela a to že musí učit chemiky jí jen přidávalo na zkouposti(neříkám že učit biologii chemiky není těžší než ostatní studenty, ale přeci jen trocha ochoty nikoho nezabije).Praktika jako taková by mohla být velice fajn, pokud by nám vyučující chtěl něco ukázat z radosti a ne že by to dělal zřejmě z povinnosti a tudíž velice nelibě...To bylo i vidět,když přišla paní doktorka Zikánová a vše nám ráda vysvětlila a ochotně se vším pomohla,bohužel většinu praktik jsme měli RNDr. Gabrielu Seydlovou Ph.D.
RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D. [31-140], Mikrobiologie [MB140P33I, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.07.2013, 2. Ročník, Speciální chemicko-biologické obory, bakalářské
Paní doktorka měla praktika z mikrobiologie velmi dobře a pečlivě připravená. Každý věděl, co má dělat a ani se nenudil. Byla to ty nejlepší praktika, co jsem za 2 roky zažila.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK