AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. [31-230], Analytická chemie I (a) [MC230P01N, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2012, 1. Ročník, Chemie, navazující magisterské
Tohle cvičení jsem si zapsala pouze pro procvičení chemických výpočtů, ale mile mě překvapilo. Oba vyučující byli velmi příjemní, milí a ochotní kdykoliv poskytnout konzultace. Studijní materiály byly dostupné na webových stránkách, možnost získat zápočet během semestru díky průběžným testům mi moc vyhovoval. Zápočtový test plně odpovídal náročnosti probraných příkladů na cvičení. Kreditové ohodnocení mi ve srovnání s jinými předměty přijde vysoké. Jsem ráda, že jsem si cvičení mohla zapsat a doplnit některé mezery:)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK