AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. [31-370], Kartografie [MZ350P03Z, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.11.2014, 1. Ročník, Geografie, bakalářské
1 neuznaná mapa z 5 celkem za semestr by neměla znamenat důvod pro nezískání zápočtu v daném výukovém semestru, relevantnější by bylo průměrné skóré ze všech map vytvořených za celý semestr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK