AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. [31-280], Experimenty ve výuce chemie I [MC280C04, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.02.2011, 1. Ročník, Chemie, navazující magisterské
málo kreditů
trochu mi vadilo, když se řešily protokoly při praktiku, pak často nebyl k dispozici nikdo, kdo by zkontroloval aparaturu a tím se brzdila práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK