AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. [31-550], Chráněná území světa [MO550P114, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2011, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, navazující magisterské
Přednáška byla zajímavá, záživná. Vyučující vzbudil zájem o předmět.
25.01.2016, Biologie, bakalářské
Vyučující chodí pozdě na přednášky i na zkoušku, předmět je pouze obrazovou prezentací fotek z jeho exkurzí do NP a komentářem k cestě. Nezískala jsem žádné informace jen jako kdybych byla v cestovní kanceláři a tam mi popisovali výlet do nějakého národního parku. Navíc možnost zapsat si předmět ve dvou kreditových variantách a získat tak celkem 5 kreditů za takový předmět je naprosto nekorektní.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK