AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. [31-360], Základy ekonometrie [MD360P51, přednáška]
29.04.2011, Demografie, navazující magisterské
Výborný předmět s výbornou vyučující, která problematice nejen rozumí, ale dokáže ji i velice srozumitelně podat. K dispozici jsou prezentace(dobré pro teoretickou část písemky) a pak taky vaše vlastní cvičení (v Excelu), na kterých se probírá vše, co je nutné znát k praktické části testu.
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. [31-360], Seminář k vybraným demografickým problémům I [MD360S03A, seminář]
28.01.2010, Demografie, navazující magisterské
Zajímavé téma zpracované a přednesené s obvyklou důkladností, navíc přesně pasovalo do mé vlastní sféry zájmu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK