AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. [31-420], Paleontologie [MG422P01, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2016, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
Ke skvělým přednášejícím nelze mít připomínky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK