AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [31-340], Vybrané kapitoly z biogeografie a geoekologie [MZ330P433, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2007, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
U zápočtového testu bych dala možnost alespoň jedné správné odpovědi.Nekdy byly odpovědi nepříliš jasné pro studenta.Jinak předmět mě velmi oslovil. Přednášky byly zajímavé.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [31-340], Životní prostředí člověka [MZ330P62Z, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2007, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Toto cvičení bych ráda ohodnotila velmi kladně.Vyučující se snažil vést cvičení zajímavou a velmi zábavnou formou.Pro lidi, kteří mají zájem o životní prostředí to bylo velmi inspirativní, pro ty, kteří takový zájem nemají určitě velmi informativní. Velmi jsem si z tohoto cvičení odnesla.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.02.2011, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Přístup doktora Matějčka se mi vlemi líbil a naprosto mi vyhovoval.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [31-340], Životní prostředí člověka [MZ330P62Z, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2007, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Způsob zkoušení -test-0-4 odpovědi správné by chtělo přehodnotit. Dokáže se tím opravdu, na kolik je student na zkoušku připraven a zda problematice rozumí?...
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2007, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Jediné co bych tomuto předmětu vytkla,je způsob zkoušky. Nemůže nic vypovědět o tom, jak se člověk látku dokázal naučit.Navíc nekteré otázky byli češtinsky napsány nepřesně a zkoušející ji mohl pochopit jinak. Příslovce skoro,docela,téměř jsou v tomto testu nevhodné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2007, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Tento text se váže ke všem třem vyučujícím: předmět: 2, ale organizace a hlavně forma zkoušky: 4. ezáleželo na opravdové znalosti tématu, ale spíše jsem opravdu viděl podobnost s hrou Bingo a Sportka.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2011, 1. Ročník, Demografie, bakalářské
Celkem zajímavě pojaté přednášky a cvičení, především u T. Matějčka, ale dobře pojaté i u J. Spilkové a V. Tremla. Zvláště přednášky V. Tremla se však neprolínají s mým okruhem zájmu. Jediná vážná věc, kterou bych vytkl, je podle mého názoru vysoko daná hranice 75% bodů na splnění předmětu (a z ní vycházející hranice pro další známky)
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. [31-330], Vybrané kapitoly z biogeografie a geoekologie [MZ330P433, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2007, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
U zápočtového testu bych dala možnost alespoň jedné správné odpovědi.Nekdy byly odpovědi nepříliš jasné pro studenta.Jinak předmět mě velmi oslovil.Přednášky byly zajímavé.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK