• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. [31-260], Obecná chemie [MC260P33, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.01.2010, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Líbilo se mi, že vyučující dával důraz na pochopení látky v kontextu. Cvičení bylo přiměřeně náročné. Je ovšem možné, že se někteří mohli ve výkladu hůře orientovat.