AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.06.2012, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
Průběh praktik mě iritoval, většinu času jsme trávili díváním se z okna a svačinami v bufetu. Nemožnost samostatné práce (návod sám o sobě neumožňuje samostatné provedení úlohy), natož nemožnost rozvrhnutí práce v času mě dovedla k přesvědčení, že praktika nemají valného přínosu. Také by bylo pěkné, kdyby vyučující v praktiku rozuměli všem úlohám a dokázali je vysvětlit..
RNDr. Simona Eklová [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31, laboratorní práce]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.09.2005, 3. Ročník, Fyzikální chemie, magisterské
Když jsem se ptal, proč se něco dělá zrovna takhle a ne jinak, dostávalo se mi od vás odpovědi nevím nebo dokonce zjevně chybné! Pokud vyučující nechápe metody v praktiku používané, neměl by praktikum vést. Pořádek v biochemických metodách jsem si musel udělat až při přednášce z biofyzikální chemie.
RNDr. Simona Eklová [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, laboratorní práce]
06.01.2006, Biochemie, bakalářské
vtahuje se k praktiku-dobre, ze clovek uvidi alespon nektere techniky, ale praktickych hodin je stale malo
RNDr. Simona Eklová [31-250], Biochemické praktikum pro učitele [MC250C32, praktická cvičení]
21.06.2006, Chemie, magisterské
Praktika byla zajímavá, ale bohuzel zaverecny test z praktik byl spise o tom co jsme nedelali nez co jsme delali.
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.09.2013, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
Vyučující si byla často nejistá s dotazy studentů týkajících se úloh a někdy i s otázkami v testech.
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. [31-250], Biochemie rostlin [MC250P65, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.05.2013, 3. Ročník, Biochemie, bakalářské
Přednáška přináší ucelený základní pohled na metabolizmus rostlin včetně jeho odlišností a zvláštností. K dispozici jsou propracované prezentace navíc doplněné o doprovodný textový komentář, což velmi oceňuji.
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31, laboratorní práce]
10.10.2005, Biochemie, magisterské
Líbil se mi přístup pana Liberdy, který přímo nabádal, ať postup, který byl stejný jako bylo uvedeno v návodu, neopisujeme, ale jen uvedeme odkaz na zdroj postupu.
Také považuji za pozitivní, že se pracovalo ve dvojicích, a že stačil pouze jeden protokol. Na jednoho studenta je to při dělání nezvyklé laboratorní činnosti až příliš mnoho nových podnětů, takže se nestačí na všechny soustředit, a často dělá chyby. V tomto uspořádání, kdy na jedné úloze pracují dva studenti, jeden pracuje a druhá upozorňuje na případné chyby. V konečném důsledku myslím katedra ušetří katedra za rozbité přístroje, materiál atd.
Na druhou stranu by si každý měl určitou práci zkusit - já jsem se například nedostala k elektroforéze - dělala ji kolegyně. Také mě zarazilo, že v praktiku není k dispozici reprodukovatelný postup pro elektroforézu, který by si člověk mohl odnést a později použít. Znám několik lidí, kteří při práci na diplomce zápasí s elektroforézou - myslím, že dobrým řešením by bylo, kdyby byl sepsán nějaký postup, kde by zároveň bylo zapsáno, na co všechno je třeba dbát (a co téměř každý student na poprvé opomine). Vůbec nejlepší by bylo, kdyby nějaký opravdu dobrý pedagog celý postup nafilmoval a toto video bylo k dispozici. Myslím, že by to mnoha školitelům ušetřilo nervy, vlasy a vrásky.
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.06.2008, 2. Ročník, Biochemie, bakalářské
Myslím, že by bylo přínosnější kdyby na praktiku vyučující pomáhal a vysvětlil...
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. [31-250], Biochemické praktikum I [MC250C42N, laboratorní práce]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.12.2006, 3. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
chtěl po nás prezentaci pro získání zápočtu a celou ji prospal. V laborce si opřel hlavu o stůl a spal. Dost ubohé. Organizace nic moc, skripta nejsou k mání a návody na úlohy nemají pořádné zadaní. Kolikrát jsme ani nevěděli co vlastně děláme a proč.
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. [31-250], Biochemické praktikum I [MC250C42N, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.05.2008, 2. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
Biochemické praktikum I proběhlo v minulém semestru, v sisu stále nic. Na případné žádosti studentů je reagováno slovy, že zápis do sisu bude proveden hromadně, abych nedošlo k nějakému omylu.... Není už na čase?
 • Pokud student má splněny všechny náležitosti, vrácené klíče od skříněk, skripta, odevzdané protokoly, napsaný výstupní test tak je v sisu zapsán zápočet. Praxe je taková že zapisujeme zápočty po skončení posledního praktika, resp. po té co i nejposlednější student dané skupiny získá zápočet, nejpozději však k 1.6. - to tehdy pokud stále ještě není někdo schopen napsat zápočtový test aby ostatní studenti nebyli tímto omezeni při uzavírání ročníku.

  Jiří Liberda, Ph.D.
  RNDr. Petr Novák, Ph.D. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, praktická cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.09.2013, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
  Pan Novák prokazoval vysokou úroveň pochopení problematiky úloh v praktiku a ochotně se o tyto znalosti se stuenty podělil. Konzultace problémů s ním byla vždy přínosná.
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31, laboratorní práce]
  16.09.2005, Organická chemie, magisterské
  Prislo mi, ze oproti jinym praktikum byla biochemicka praktika o nicem...
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.09.2005, 3. Ročník, Fyzikální chemie, magisterské
  Výběr úloh v jejich zkrácené verzi mě rozhodně pro biochemii nenadchl. Pipetovat i pracovat se spekolem jsem uměl už před začátkem těchto praktik. Praktika by určitě měla běžet turnusově. Doba, než proteče (prokape) chromatografická kolona, se dá strávit lépe, než tupým zíráním, protože se žádná jiná úloha dělat nedá. To samé centrifugace, elektroforéza atd. Za přínosné považuji závěrečné prezentace studentů. Určitě by prospělo víc vstřícnosti ke studentům během praktik.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.10.2005, 4. Ročník, Analytická chemie, magisterské
  Myslím, že mohly být vybrány zajímavější úlohy. Dost chaotický je to, že návod na jednu úlohu je v jeděch skriptech, návod na druhou úlohu zase v jinejch skriptch, další úloha se zase dělá podle támhle toho speciálního návodu, atd. Mohdy se student dozví, že má úlohu dělat úplně pole jinýho návodu než je ve vyfasovaných skriptech až v průběhu experimentální činnosti.
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, laboratorní práce]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.06.2006, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
  Biochemické praktikum bohužel nemá žádnou úroveň. Úlohy jsou nezajímavé, nudné a pouze zabírají čas (většinu času student sedí a kouká, protože mu běží pokus). Tím že se pracuje ve dvojicích je pocit ztráty času ještě mnohem větší a navíc v některých skupinách veškerou práci oddře jen jeden ze dvojice.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.06.2006, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
  Možná by bylo lepší praktika z biochemie uspořádat turnusově. Náplní je většinou zdlouhavá práce, vyplněná neustálým čekáním. To samozřejmě k laboratorní práci také patří, ale proč tím trápit studenty v pátek odpoledne? Navíc zde zcela odpadá možnost se naučit rozvrhnovat vlastní práci. Škoda. Prezentace na konci praktika je ale dobrý nápad.
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, praktická cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.06.2008, 2. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Praktika byla pro mě zklamáním, z celého vedení jsem měla pocit, že jsou tam jen z povinnosti, pro mě se tedy brzy cílem stalo totéž.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.09.2013, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
  Kvalitní vyučující na svém místě. Jen bych vytkl, že připomínky k práci studentů byly někdy mírně pejorativní na úkor věcnosti.
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Biochemické praktikum pro učitele [MC250C32, praktická cvičení]
  21.06.2006, Chemie, magisterské
  Praktika byla zajímavá, ale bohuzel zaverecny test z praktik byl spise o tom co jsme nedelali nez co jsme delali.
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Úvod do biologie živočichů [MC250P46, přednáška]
  09.10.2005, Biochemie, magisterské
  Doktorka Ryšlavá nemá předpoklady k přednášení - není ji absolutně nic rozumět (slabý hlas), nudná strukutura přednášky a nejnudnější projev. Pedagogické činnosti by se raději neměla věnovat.
  26.10.2005, Biochemie, magisterské
  Zdá se mi, že při zachování tématického okruhu této přednášky by měla být ohodnocena tak minimálně 7 kredity, protože byly potřeba informace jak z biologie, lékařské fyziologie i molekulární biologie. Jsem si jist, že výuka předmětu v tomto pojetí je užitečná, ale zdá se mi, že by měla být více okreditovaná.
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Úvod do biologie živočichů [MC250P46N, cvičení]
  18.10.2008, Biochemie, bakalářské
  Podle mého názoru jsou cvičení z biologie živočichů k ničemu. Pouze se opakuje to, co se probralo na přednášce. Bylo by daleko lepší, kdyby se udělal rozsah tohoto předmětu na 3/0 a bylo by tak možné dozvědět se něco víc, než to, co už známe ze střední. Také mi přijde zbytečná nutnost znalosti systému živočichů na zkoušku. Tento předmět je určen biochemikům a proto pochybuji, že to bude někdo z nás v budoucnosti potřebovat.
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Úvod do biologie živočichů [MC250P46N, přednáška]
  04.10.2005, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
  Je to zajímavá přednáška, ale profesor by měl vždy přednášet čelem ke studentům a hlavně hlasitě, ne zády ke studentům a šeptat či budit dojem, že za chvíli usne...
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2006, 1. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Doporucenu literatura sa tazko zhanala a neobsahovala
  potrebne temy. Nakoniec som sa ucila z uplne inych
  ucebnic (Somatologie I, II / Rokyta, Maresova, Turkova).
  doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. [31-250], Biochemie rostlin [MC250P65, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.05.2013, 3. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Přednáška přináší ucelený základní pohled na metabolizmus rostlin včetně jeho odlišností a zvláštností. K dispozici jsou propracované prezentace navíc doplněné o doprovodný textový komentář, což velmi oceňuji.
  Mgr. Alice Šonská, Dr. [31-250], Biochemické praktikum [MC250C31N, praktická cvičení]
  19.06.2009, Chemie, bakalářské
  Zatím nejhorší praktikum na oboru chpv. Úkoly a principy metod jsou nejasně definované, ze studijních textů špatně pochopitelné a vedoucí praktik je často nevysvětlí (buď nevědí, nebo odkáží na text). Jejich přístup ke studentům je nejhorší, jaký jsem mezi pedagogy na vysoké škole zažil.
  Mgr. Alice Šonská, Dr. [31-250], Biochemické praktikum I [MC250C42N, praktická cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.05.2008, 2. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
  Biochemické praktikum I proběhlo v minulém semestru, v sisu stále nic. Na případné žádosti studentů je reagováno slovy, že zápis do sisu bude proveden hromadně, abych nedošlo k nějakému omylu.... Není už na čase?
  ---, Biochemické praktikum [MC250C31N, laboratorní práce]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2005, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
  Cele praktikum pro me nemelo velkeho prinosu. Co jsem se vazne vyborne naucil, byla prace s pipetou :( Byla to otrocina a navic vedeni nebylo prilis vstricne. Zatim nejhorsi predmet, ktery jsem na fakulte absolvoval.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.01.2007, 3. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Líbilo se mi, že jsem pochopila, co dělám, proč to dělám, bylo to dostatečně názorný.
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK