AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. [31-140], Forenzní genetika [MB110P50, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.06.2011, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Prezentace poskytuje po přednášce, získat je později je komplikované. Přednes je však zajímavý a poutavý, se zažitky z práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK