AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. [31-161], Cvičení ze základů parazitologie [MB160C25, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.10.2007, 3. Ročník, Biologie, bakalářské
Až na takový mdlý, ospalý přednes je vše fajn. Vpravdě laskavý přístup ke studentům to však více než vyrovnává. Oceňuji maximální snahu o zkvalitnění už tam vynikajícího předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK