AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Peter Košovan, Ph.D. [31-260], Obecná chemie [MC260P33, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2009, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Velmi dobrý cvičící se srozumitelným výkladem, beroucí ohled i na ty nejméně zdatné studenty, zároveň však ochotný odpovědět na jakoukoli byď záludnou otázku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK