AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Václav Červený, Ph.D. [31-230], Analytická chemie I + II (b) [MC230P31A, cvičení]
22.01.2007, Biochemie, bakalářské
podle mého názoru by nebylo od věci mít cvičení každý týden
 • Souhlasím s Vámi, že něktří studenti by uvítali cvičení každý týden, nyní jste měli možnost využívat našich konzultačních hodin a krom toho je vždy možné se se cvičícím dohodnout. Letos jsme aplikovali převzatý (a osvědčený) model z let předešlých. Konzultačních hodin mnoho studentů nevyužilo (já osobně vím cca o 3 studentech a studentkách). Dalším faktem je, že do jedné skupiny chodily pouze 2 studentky z přibližně 20. Závěr, který jsem si z toho vyvodil je, že je vhodné vést s vyučujícím dialog, jistě Vám rádi budou naslouchat.

  Václav Červený, Ph.D.
  17.04.2007, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
  Ráda bych se vyjádřila jen ke cvičením z analytické chemie, které vedle Zuzana Jemelková. Cvičení měla být vedena formou konzultace, bohužel sl. Jemelková téměř vyžadovala pravidelnou docházku, na posledním cvičení si dokonce psala prezenci a bylo nám řečeno, že kdo nechodil na konzultace, bude mít u zápočtu mínus, rovněž její přístup ke studentům nebyl v pořádku - látku nevysvětlila, pouze zkoušela před tabulí, studentům se vysmívala, když něco nedokázali spočítat atd.
 • Děkujeme za příspěvek do diskuze k formě výuky. Situaci budeme řešit.

  Václav Červený, Ph.D.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.09.2008, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
  Nelíbil se mi způsob, jakým cvičení probíhalo a dodané materiály, které byly k dispozici na internetu. Jako vzorový příklad byl vypočítán ten nejlehčí, co existuje (většinou jen prosté dosazení do vzorečku) a na ty těžké jsme museli přijít sami. Jednou za čas jsme se sešli a vždy 3 okruhy příkladů počítali. Párkrát ani nestačil čas.
 • Dobrý den,

  děkuji za tuto připomínku. Cvičení probíhalo loňský rok podle harmonogramu, který vzešel ze vzájemné dohody mezi studenty a pedagogy z počátku semestru. Studentům byla nabídnuta možnost zvýšení frekvence konzultací a též možnost konzultací v konzultačních hodinách pedagogů. Mnozí studenti a mnohé studentky toho využili a nebylo jich málo. Pokud to nepůsobilo překážky v jiné práci, vyhověl jsem i mimo konzultační hodiny. Nicméně, jsem si vědom toho, že nebylo vše úplně ideální a proto byl harmonogram pro letošní rok výuky tohoto předmětu upraven na základě loňských zkušeností. Stejně tak chystáme spolu s kolegy úpravu (aktualizaci) studijních materiálů, které ovšem ani teď nejsou podle mého názoru špatné, protože obsahují nejen teorii a vzorové příklady, ale také jednoduché příklady k procvičení. Věřte mi, že jiné obory řeší příklady mnohem obtížnější. Pokud se někomu nepodařilo příklady určené k procvičení (tj. k samostatnému řešení - při studiu na vysoké škole se předpokládá jistá míra samostudia) úspěšně spočítat (příklady byly doplněné správnými výsledky), měl na příslušném cvičení možnost zeptat se na správné řešení, které bylo následně předvedeno. Jsem si vědom jednoho případu, kdy jsem řešení nestihl předvést celé (za což se omlouvám), ale při řešení jsem předvedl, jak se ze zadání vytvoří soustava dvou rovnic o dvou neznámých, řešení této soustavy jsem z nedostatku času vynechal a napsal na tabuli rovnou výsledky (považuji za matematický problém) a jejich přepočet do správných jednotek.
  Ještě připomínám, že tato anketa zobrazuje výsledky poměrně pozdě, pro příště doporučuji kontaktovat pedagoga včas, aby případné zlepšení situace mohlo proběhnout ještě v době, kdy daný předmět studujete...

  S pozdravem

  V. Červený

  Václav Červený, Ph.D.
  26.06.2009, Biochemie, bakalářské
  doporučuji navštěvovat toto cvičení, prvních pár kapitol příkladů se dá vzládnout, ke konci už je to horší, v písemce se pak budou získané znalosti hodit.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.05.2010, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
  Velmi kvalitní podání probírané látky. Cvičení nebylo povinné a k tomu jednou za čtrnáct dnů. Kdo přišel na cvičení, musel přijít s nějakým problémem, který nebyl schopný doma vyřešit (tento způsob se mi velmi líbí - student je prakticky donucen něco udělat mimo rámec denního docházení do školy)
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.05.2010, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
  Vyhovovaly mi kvalitně zpracované podklady a liberální přístup k docházce (chápeš-nemusíš chodit, nechápeš-přijď).
  24.01.2015, Biochemie, bakalářské
  Nechápu, proč nejsou klasická cvičení a vše je vedeno ve formě konzultací ve stylu: ''Kdyby byl problém''. Člověk pak horko těžko projde zápočtem, i když si všechno spočítá doma. Od toho jsou ale cvičení, aby se vše prošlo ve škole...
  RNDr. Václav Červený, Ph.D. [31-230], Faktory ovlivňující jakost výsledků analytické laboratoře [MC230P41, přednáška]
  06.08.2011, Chemie, navazující magisterské
  U zkoušky mi nebyly v opraveném domácím cvičení uznány odpovědi, které byly v první verzi označena jako správné.
  RNDr. Václav Červený, Ph.D. [31-230], Zajištění kvality analytických výsledků [MC230P57, přednáška]
  02.06.2011, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
  Díky povedenému rozvrhu a neochotě vyučujících přednášku přesunout a nebo nejlépe zrušit jsem se téměř nikdy nedostavila a radši šla na tělocvik. Doufám, že nikdy nic z tohoto předmětu nebudu v životě potřebovat. Přednášky klasicky u RNDr. Červeného nudné obsah ještě horší.
  RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. [31-230], Analytická chemie I + II (b) [MC230P31A, cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.04.2008, 2. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Cvičení dle mého názoru neyla moc efektivní, nějaké detaily mi sice vysvětleny byly ale většinou byl daný problém vysvětlován spíše konkrétnímu člověku u tabule než pro všechny. Vypočty byly nepřehledné a zdlouhavé. Ale myslím, že vše vysvětlené na zápočet stačilo...
  doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. [31-230], Analytická chemie I + II (b) [MC230P31A, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.04.2008, 2. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Řekl bych, že kreditové ohodnocení této přednášky neodpovídá její obtížnosti. Například Matematika pro chemiky I ( má stejný kreditový rozsha) je nesrovnatelně těžší.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.06.2008, 2. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Myslím si, že většina biochemiků chodila na přednášku z analytické chemie díky vtipnému přednesu pana docenta Jelínka. Já sama analytiku popravdě ráda nemám, ale přednášky byly dobré. Na slidech si pan docent vždycky vyhrál s fotografiemi a obrázky a především technickými detaily všech možných i nemožných přístrojů...:o)
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.06.2008, 2. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Přednáška byla zajímavá a vtipná. Skvělé prezentace velmi pomohli při přípravě na zkoušku. Avšak musím souhlasit s předešlými komentáři - předmět je opravdu kreditově nadhodnocen
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.07.2008, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
  Zábavně pojmutá přednáška se spoustou zajímavých informací. Pěkné a názorné prezentace. Jsem velice spokojena s výukou Analytické chemie.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.12.2008, 3. Ročník, Biochemie, bakalářské
  Dle mého názoru dokázal pan docent Jelínek posluchače nadchnout svými pečlivě připravovanými prezentacemi. Věřím, že v tomto předmětu se jedná o dost obtížnou záležitost, i když některé metody jsou velmi zajímavé. Cením si hlavně toho, že přednáška nepřešla do nudného monotónního výkladu, ale naopak byla doplňována vtipem a zaujetím. Celkově jsem tedy hlavně spokojena. Děkuji, pane docente Jelínku :-)
  RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. [31-230], Analytická chemie I + II (b) [MC230P31A, cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.09.2008, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
  Nelíbil se mi způsob, jakým cvičení probíhalo a dodané materiály, které byly k dispozici na internetu. Jako vzorový příklad byl vypočítán ten nejlehčí, co existuje (většinou jen prosté dosazení do vzorečku) a na ty těžké jsme museli přijít sami. Jednou za čas jsme se sešli a vždy 3 okruhy příkladů počítali. Párkrát ani nestačil čas. Ale zase na druhou stranu bylo vše dobře vysvětleno.
  RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. [31-230], Seminář z analytické chemie II KATA [MC230S36N, seminář]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2007, 2. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
  Cvičení bylo celkem fajn, příklady jsme procvičili dostatečně, rozhodně to pak pomohlo u zkoušky. Díky.
  ---, Pokročilé praktikum z analytické chemie (kata) [MC230C13, bloková cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.11.2008, 3. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
  Praktika pěkné, metody stále živé a hlavně si studenti důkladně procvičili vypracovávání protokolů se všemi náležitostmi.
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK