AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Hydrologie a hydrogeologie [MG451P27, přednáška]
30.09.2005, Geologie, bakalářské
Pan docent Jánský dokáže velice poutavě přednášet, ale vstřícně komunikovat se studenty nedokáže.
30.09.2005, Geologie, bakalářské
Pan docent by měl být ke studentům přístupnější.
23.11.2005, Geologie, bakalářské
Znalosti z náplně převážné většiny přednášek byly požadované jen u 1/4 zkoušky, jedna část (1/4) zkoušky dokonce nebyla probírána vůbec a nebylo na ni nikterak upozorněno. Zřejmě nám mělo být dokázáno, kdo je na této škole elita a kdo jenom...
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Management a ochrana vod [MZ330P463, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.03.2008, 2. Ročník, Geografie, navazující magisterské
Zajímavá témata, které mě obohatili i v pátém ročníku:)
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Hydrologie [MZ330P61P, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.07.2006, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Vyučující doktoranti byli velmi dobří. Zvláště oceňuji měření průtoku v terénu...
18.12.2007, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Štěstí je u zkoušky rozhodně potřeba...
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Hydrologie [MZ330P61P, přednáška]
30.09.2005, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Pan Jánský možná procestoval půl světa a přednášel na univerzitě v Peru (jak se sám několikrát zmínil) ale co se přednášek týče...z mého pohledu nestály za nic. Jistě třetina jich odpadla bez včasného upozornění a na zbytku se probíraly častěji zahraniční aktivity pana Jánského než látka ke zkoušce.
03.10.2005, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
O vánocích jsem měla z knihovny vypůjčenou Vaši publikaci o Amazonce. Velmi se mi líbila, neméně také to, že jste na nejvzdálenějším prameni vysoko v horách vzpomněl na své děti.
28.11.2005, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Celkově bych ocenil větší vstřícnost pana docenta ke studentům.
Jeden z termínů zkoušky byl vyvěšen pouze den předem.
26.06.2006, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
procentuální hodnocení u zkoušky je poněkud tvrdé, navíc lehce neprůhledné, o zkoušku se stará spousta lidí, kteří poskytují různé zmatené informace a navíc jsou špatně dostupní
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.07.2006, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Vyučující dokáží zaujmout, přednáška byla výborná. Jen si ji přednášející (spolu s vyučujícími na cvičení) špatně rozvhli - nestihli všechno, co měli v plánu a některé informace jsme naopak slyšeli dvakrát. Ve zkouškovém byly vypsány pouze 3 termíny - každý se alespoň jednoho musel zúčastnit, což některým (těm, co jedou během zkouškového na povinný lyžařský kurz) dělalo problémy.
16.04.2007, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Myslím,že zkouška pro OŽP neměla obsahovat látku o podzemních vodách(jelikož to budeme mít ve třetím ročníku)a stejně některé otázky se tohoto tématu týkaly.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.05.2007, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Tato přednáška se z prvu jevila jako zajímavá, ale podání a organizace byly nešťastné.Hlavně upozorňuji na tyto problémy:
-Dotace hodin v Karolínce 2/1 skutečnost byla taková že jsme měli 3 hodiny přednášku plus cvičení v našem "volném čase"
-Na přednášce se střídali 4 vyučující, kteří mezi sebou nebyli domluveni, takže jsme některé části brali dvakrát a některé vůbec.
-Na začátku nám bylo Doc. Janským řečeno, že hydrogeologická část je pro OŽP zrušena a přednášky pro nás končí před Vánoci. Proto nechápu, proč se v testu nebral zřetel na tuto skutečnost a varianta testu byla stejná jako pro HPZ, kteří hydrogeologii měli.
-Ve zkouškovém byly pouze 2 termíny + 1. termín, který nebyl zapsán na SIS. K velkému údivu zadávajících, nikdo nepřišel. :)
Doporučuji studentům z OŽP aby chodili i na hydrogeologickou část.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Hydrologie [MZ330P61U, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.10.2005, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Skvěle vyprávěl, zaujal, nutil přemýšlet
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.10.2006, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Zkoušku jsem zatím neabsolvoval.
Přednáška byla často zdržována pozdními příchody přednášejícího a jeho zápasením s technikou a jeho odbíhání od probíraného tématu, takže nakonec jsme probrali to co jsme podle sylabu měli jen díky tomu, ze doc. Vozenilek (kartografie) venoval jednu svou prednasku doc. Janskemu.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Hydrologie [MZ330P61Z, přednáška]
18.12.2005, Geografie, bakalářské
Zajímavé přednášky občas sklouzly do podrobností na úkor času. Málo vypsaných termínů zkoušek.
30.05.2006, Geografie, bakalářské
Postrádám u doc. Janského poskytnutí elektronických materiálů. Je holý nesmysl kopírovat desítky stran ze šanonu, který je v knihovně. Jinak ač na četné svátky, které postihly pondělní přednášky, musím uznat, že doc. Janský nakonec stihl vše, co sliboval odpřednášet.
31.05.2006, Geografie, bakalářské
Přednášky nudné, o ničem, přístup pedagoga asi jako "proč tady vlastně jste, mě to obtěžuje, já jsem tak vytížený..." Zkoušky podobné, když na to nemá, ať to nedělá!!!
19.06.2007, Geografie, bakalářské
připomínka ke zkoušce: Termínu k napsaní zkoušky ve zkouškovém období je myslím dostatek, ale myslím že studenti by uvítali kdyby se zkouška psala ve velké geologické posluchárně. Jelikož je každý rok nedostatek míst k zapsání na zkoušku. Dohromady 120 míst ze 4 termínů ve zkouškovém období je myslím pro 1. ročník málo. Většina studentů se tedy dostane ke zkoušce ve zkouškovém období jen na jeden termín. Tím pádem není splněna podmínka, že student má právo na tři pokusy zkoušky ve zkouškovém období
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.08.2008, 1. Ročník, Geografie, bakalářské
Přednášky pana docenta Jánského mě zaujaly a byly velmi dobře zpracované. Ale bohužel součástí zkoušky byla i cvičení, která změnou studijních plánů jsou až ve druhém ročníku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.11.2008, 2. Ročník, Geografie, bakalářské
Hydrologie je velmi zajímavým oborem a jako takový jej podala také tato přednáška. Bohužel byl ale dojem nepříjemně narušen četnými organizačními zmatky. Změnou studijních plánů bylo totiž cvičení z hydrologie přesunuto do 2.ročníku (v rámci předmětu Metody FG I) a vyučující tuto změnu pravděpodobně vzal na vědomí až po opakovaném upozornění studentů. V důsledku této skutečnosti ovšem nebyly řádně stanoveny podmínky splnění předmětu. Na dotazy studentů bylo odpovídáno pokaždé jinak a definitivní podoba požadavků byla vyjasněna až s prvním termínem zkoušky. Považuji to za velice nešťastné a doufám, že tento nedostatek byl způsoben pouze onou změnou a následující ročníky již nepostihne.
27.12.2008, Geografie, bakalářské
Pokaždé jiné procentuální limity pro výslednou známku, to se mi nelíbilo a cítím křivdu.
11.06.2009, Geografie, bakalářské
Skládat zkoušku z látky, která je obsahem cvičení až v následujícím ročníku, mi připadá přinejmenším nefér. Navíc ačkoli doc.Janský zjistil, že jsme ne naši vinou neměli pokladové materiály pro zkoušku (materiály ze zmiňovaných cvičení, která u nás neprobíhala, ale velká část jejich obsahu byla ve zkoušce zahrnuta), jeho rozhodnutí ohledně hodnocení výsledků zkoušky to nijak nezměnilo.
Taktéž nechápu, proč pro skoro 120 studentů byly vypsány pouze dva termíny po 40 místech. Ano, jejich kapacita byla po opakovaných žádostech a připomínkách o 10+10 míst navýšena, ale to 2 dny před samotnou zkouškou nemá už valného smyslu.
12.06.2009, Geografie, bakalářské
škoda byla,že jsme neměli i cvičení, ke zkoušce jsme si museli dostudovat spousty informaci, které byly dříve učeny na cvičeních
10.09.2009, Geografie, bakalářské
vypsat termíny tak aby se do počtu studentů nevešlo ani celá B-GEKA natož ještě učitelské obory je docela nepěkná věc, a to že to udělal garant oboru je ještě o to smutnější, i když se to poté vyřešilo
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Oceánografie [MZ330P67, přednáška]
12.10.2005, Geografie, bakalářské
Vyučující má bohužel velkou spoustu různých povinností, proto na tento předmět nebyl kladen takový důraz, měla by být možnost dát prostor někomu jinému z katedry, který by látku přednesl stejně dobře a měl by víc času.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.05.2006, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Škoda, že nejsou všechny přednášky na podobné úrovni :( ...
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.05.2006, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Přednášející probral velice malou část látky z tohoto předmětu, což bylo hlavně z důvodu špatné organizece hodin (odpadávání, vracení se k látce z minulé hodiny). Celkově mi tento předmět přišel jako nepřínosný a nevidím důvod proč by měl být pro budoucí studenty magisterského oboru fyz. geografie povinně volitelný.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2006, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
dost mne to zklamalo
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.06.2006, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
pěkný předmět, škoda jen, že jsme stihli probrat tak půlku učiva. ještě že existuje literatura, která přednášky dostatečně nahradila při učení na zkoušku
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Aplikovaná hydrologie [MZ330P75, přednáška]
25.05.2015, Geografie, navazující magisterské
Absence na vyhrazených hodinách. Nedodržení tématu úkolu dle sylabu. Slabší informační hodnota přednášek, spíše sebeprezentace.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Latinská Amerika [MZ330P97, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2006, 2. Ročník, Geografie, navazující magisterské
Jedny z nejzajímavějších přednášek. Moc děkuji.
12.02.2007, Geografie, navazující magisterské
Přestože přednášky Doc. Janského patří k těm nejzajímavějším, které jsem zažil, vytknul bych to, že na začátku hodiny občas zbytečně dlouho opakuje látku minulé hodiny. Pak k tomu přibyde ještě zdržení u fotek z expedic, a celý zbytek hodiny pak pan Janský opakuje, že má moc málo času a že nestíháme, co chtěl probrat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Přednášky byly velice zajímavé, získali jsme spoustu informací. Celkově mě tento předmět velice zaujal.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Latinská Amerika seminář [MZ330S98, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2007, 1. Ročník, Geografie, bakalářské
Výborný seminář, doporučuji.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. [31-330], Hydrologie a hydrogeologie [MG451P27, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.11.2005, 3. Ročník, Geologie, bakalářské
Cvičení proběhlo v pobobě jedné přednášky, tedy pouze jako velmi stručná instruktáž domácí práce. Znalosti ze "cvičení", (jež nebyly součástí úkolu!), pak ovšem byly požadovány u zkoušky. Komunikace s vyučujícím byla velmi komplikovaná, často nemožná.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. [31-330], Hydrologie [MZ330P61P, cvičení]
18.12.2007, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Osobně jsme se viděli jen při zapsání zápočtu...a i tak byl problém p.Langhammera sehnat
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. [31-330], Hydrologie [MZ330P61P, přednáška]
04.10.2005, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Tak např. o údolnici nám nikdo na přednáškách neřekl. V písemce se objevila. Takových neodpřednášených otázek však bylo víc, nejvíce z hydrografie. Nějaká skripta k dispozici jsou, ale tam to student také nedohledá, nehledě na to, že jsou psána pro jiné obory. Ach jo!!!
  • Údolnice je základní a triviální hydrografický pojem, probíraný jak na přednášce, tak na cvičení - a to nejen z hydrologie, ale i v jiných předmětech, např. geomorfologie, navíc vysvětlený ve všech titulech literatury doporučené na přednášce, které jsou psané pro přírodovědné geografické obory. V případě nejistoty navíc jsou vždy k dispozici konzultační hodiny či e-mail.

    Jakub Langhammer, Ph.D.
    04.09.2006, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
    Celková organizace přednášky byla vzhledem ke 3 přednášejícím nekoordinovaná a některá látka se opakovala u více přednášejících což mělo za následek nestihnutí veškeré látky požadované u zkoušky
    RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. [31-330], Management a ochrana vod [MZ330P463, přednáška]
    Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.03.2008, 2. Ročník, Geografie, navazující magisterské
    Velice zajímavý předmět i pro nehydrology, oceňuji komunikace vyučujícího se studenty. Akorát by mohl vyučující moh reagovat na email:)
    RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. [31-330], Hydrologie [MZ330P61U, cvičení]
    Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.10.2005, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
    škoda , že to bylo jen o biflování řek, mohlo to být zajímavější, chtělo by to exkurzi
    11.10.2006, Biologie, bakalářské
    Vyucujici cviceni se stridali, prakticky kazde cvicenivedl nekdo jiny. Dr. Matouskovou, ktera byla podle studijniho planu zodpovedna za cviceni, jsme videli jednou na zacatku semestru pri oznamovani informaci tykajicich se cviceni, pak na jednom cviceni, se kterym jsem ovsem nespokojen (tykalo se tusim statistickych vypoctu v hydrologii) a pak jeste jednou pri zapisu zapoctu do indexu...
    Desim se zkousky z hydrologie spojene s meteorologii a klimatologii (vyucovano v ZS II. rocniku). Myslim, ze je to reseno velice nestastne... uz jen proto, ze studenti maji tendenci zapominat veci probrane temer pred rokem.
    Myslim, ze vazne komunikace mezi prednasejicim a vedoucimi cviceni. Kdyz doc. Jansky vypravel o nekterych odstrasujicich chybach, jichz se studenti pri zkouskach dopousteji, bylo to k smichu jen do te doby, dokud clovek po absolvovani vsech prednasek i cviceni zjistil, ze na vine nejsou zas az tak studenti, protoze uvedene problemy se neresily ani na prednaskach ani na cvicenich... Celkove si myslim, ze by chtela sjednotit koncepce a dohodnout se presne na konkretnim obsahu uciva, aby pak clovek u zkousky nezustal sedet s otevrenou pusou na otazky, na ktere nemuze znat odpoved...
    RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. [31-330], Hydrologie [MZ330P61Z, cvičení]
    17.06.2006, Geografie, bakalářské
    Dost dobře nerozumím tomu, proč se bráníte zveřejnění slajdů ze cvičení na webu. Pokud je účast na cvičení povinná, studenti Vám tam stejně přijdou a pokud je výkladem dokážete aspoň trochu zaujmout, tak třeba budou dávat i pozor a budou mít ze cvičení lepší dojem než že hodinu a půl cosi ve spěchu opisovali... Když člověk něco zběsile opisuje, nestíhá jaksi vnímat obsah toho, co opisuje a ještě méně vnímá to, co k tomu říkáte. Pokud Vám snad jde o autorská práva ke slajdům, jistě víte, že prezentace lze vystavit na web ve formátu, ze kterého lze obsah ukrást jen obtížně a při tom není problém obsah třeba vytisknout.
    RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. [31-340], Latinská Amerika [MZ330P97, přednáška]
    12.02.2007, Geografie, navazující magisterské
    Při učení se na (jinak velmi zajímavou) zkoušku jsem proklínal prezentace doktora Vágnera, které jsou tak nesrozumitelně zkratkovité a tak přeplněné pojmy a čísly, že jsem řadě údajů nerozuměl, přestože jsem chodil na přednášky. Také mi u čísel chybělo uvést z jakého zdroje a roku pocházejí. Zkouška byla příliš zaměřená na pojmy a osobnosti. Moc ale chválím zveřejnění přednášek a aktuálních referátů v knihovně a na CD a rychlost e-mailových odpovědí
    Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.05.2008, 2. Ročník, Geografie, bakalářské
    Materiály i přednášky byly trochu zmatečné - špatně se z toho učilo a přišlo mi, že při zkoušce byl kladen přílišný důraz na mnoho drobností spíš než na základní vědomosti. Celkově ale spíše hodnotím kladně z důvodu poměrně dobré volby témat k přednášení a díky tomu, že většina studentů zkoušku nějak na první pokus udělala.
    ---, Hydrologie a hydrogeologie [MG451P27, cvičení]
    03.11.2007, Geologie, bakalářské
    Špatná struktura cvičení. Vedena doktorandy se zbytečně velkými nároky. Počet a obtížnost prací k domácímu vypracování neodpovídal běžným požadavkům k zápočtu. Přehnané nároky. Neochota pomoci a nevycházení vstříc s termíny odevzdání prací. Také nekoordinovanost mezi pedagogy: jeden nevěděl, co zadal a řekl druhý. Neosobní přístup, pocit nadřazenosti nad studenty. Zájem studentů o předmět velice poklesl, malá úspěšnost u cvičení i zkoušek. Málo termínů, nedorozumění a rušení/přesouvání termínů bez včasného upozornění.
    ---, Hydrologie [MZ330P61Z, přednáška]
    23.12.2008, Geografie, bakalářské
    Přednášky byly srozumitelné, učivo z nich zvládnutelné. Zkoušková písemná práce ale obsahovala i velkou část učiva, která v rámci předmětu vůbec nebyla probrána (učivo ze cvičení, které ale nebylo součástí předmětu - cvičení bylo přesunuto do předmětu Metody ve fyzické geografii I, který se vyučuje až v následujícím semestru) a nebyly k ní pedogogem poskytnuty žádné studijní materiály.
    ---, Hydrologie [MZ330P61Z, ]
    Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.09.2004, . Ročník,
    Možná by se měl pan doc. Jánský domluvit se cvičícími, co bude kdo probírat. Měření průtoků jsme teoreticky probrali na přednášce a poté to stejné dvakrát na cvičení, ale příklad jsme na to počítali poprvé až v zápočtové písemce a to je trochu pozdě.
    Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2004, . Ročník,
    Mrzí mě, že se na odpočátku slibované video s aktuální tematikou nedostalo.Jinak kvalita.
     
    Univerzita Karlova | Informační systém UK