AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. [31-120], Vegetace střední Evropy I [MB120P14, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.02.2010, 1. Ročník, Biologie, navazující magisterské
zkouška ještě neproběhla (nehodnotím)
celkově kvalitní předmět, klidně by mohl být probírán trošku více do hloubky
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. [31-120], Ekosystémová a krajinná ekologie [MB120P16P, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.06.2006, 3. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Je jenom škoda, že pro tak zajímavý předmět měl pan děkan málo času na přednášky, neboť je opravdu zaneprázdněn svými povinostmi a prací děkana. Skripta jsou velmi hezky napsaná. Jako člověk je prof. Kovář vstřícný, milý a dovede zbourat bariéry mezi studenty a pedagogem tak nenásilnou formou, že se člověku třeba i při zkoušce na písemce ve škole líbí. MZ
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2007, 1. Ročník, Biologie, bakalářské
Trochu mě zklamalo, že taková kapacita jako pan Kovář, často neříkal látku vlastními slovy, ale předčítal ji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.11.2008, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Profesor Kovář o sobě, pokud vím, nikdy netvrdil, že dobře přednáší. Přednáška jako taková není příliš zábavná, ale vyskytují se tam mimořádně zajímavá témata. Nejvíc mě zaujalo územní plánování z pohledu biologa - krajinného ekologa, krátký exkurz do světa architektury. Pokud vím, nikde jinde se tomu tématu nevěnuje pozornost, což je velká škoda. Možná, že kvůli těm několika hodinám tam stojí za to chodit.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.12.2008, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Nedoporučuji zapisovat před absolvováním jakékoli obecné ekologie, některé pojmy by bylo potřeba více vysvětlit.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.12.2008, 3. Ročník, Biologie, bakalářské
Přednáška nikterak uchvacující, spíše se opakují věci z obecné ekoligie... Je třeba neusnout na hodině, nejsou prezentace. Ke zkoušce stačí info ze skript
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.01.2010, 3. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Příjemný a chápající přístup pedagoga ke studentům. Taktéž oceňuji závěrečné přednášky věnované velmi dobrým filmům (s hlubším smyslem) týkající se aktuálních problémů celého světa.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.01.2010, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Ačkoliv jsem přišla na první přednášku nadšená a plná očekávání, odcházela jsem lehce rozčarovaná, protože jsem se nic nedozvěděla. To co bylo přednášeno, bylo doslova napsáno v prezentaci, která ovšem obsahovala pouze zkopírované pasáže se skript. Přesto jsem přišla ještě na druhou a třetí přednášku s očekáváním, že se to zlepší (už proto, že na přednášky z principu chodím). Když ale vše zůstalo při starém a už ani žádní mí známí nechodili (jako ostatně třičtvrtiny posluchačů), vzdala jsem to. Ačkoliv jsem se pak na zkoušku naučila ze skrip (mimochodem pochybné stylistické kvality - často chybí podmět a přísudek i ve "větě" přes dva řádky) a absolvovala jí s velmi dobrým výsledkem, mám pocit, že jsem stále nepochopila, o čem ta Krajinná ekologie je, co se snaží pochopit a popsat, k čemu je vůbec dobrá. I když možná jsem jen nechápající a ostatními pedagogy zhýčkaný student.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2010, 3. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Zajímavý předmět, ale přemíra teorie zastiňuje jeho zábavný potenciál, který je patrný v praxi, která byla občas demonstrována fotkami v prezentacích. Přála bych dalším ročníkům, aby zažili více takových záživných komentářů a konkrétních příkladů.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.02.2010, 1. Ročník, Biologie, bakalářské
Celkově hodnotím přednášky i průběh zkoušky velmi kladně, přednáška je plně kryta skripty, takže není problém se sháněním literatury. Látka se příjemně prolíná i s jinými předměty. Líbilo se mi, že během ústní části zkoušky zkoušející neztratil trpělivost a nechal zkoušeného vyjádřit se (i když třeba "kostrbatě") a uvádět konkrétní příklady (což je mnohdy snazší než mluvit na dané téma obecně).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK