AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc. [31-260], Chemická struktura [MC260P11, přednáška]
19.09.2005, Analytická chemie, magisterské
Přednášející si špatně rozvrhnul čas. O rotačních spektrech víme všechno a na NMR nezbyl čas.
04.10.2005, Biochemie, magisterské
Byl to trochu chaos. Jen nám rozdával nějaké grafy a teorie žádná.
17.10.2005, Biochemie, magisterské
Pan prof. Čárský mě nadchl tím, že nám rozdával spoustu materiálů na papíře (grafy, atp.), takže člověk lépe stíhal vnímat přednášku. Na vadu podle mně byla snad jen neekonomičnost - na jednom papíře často bylo podle mně mnohem méně informace, než by se na něj dalo bez problémů dostat. Vůbec asi nejlepší bylo materiály dodávat v elektronické podobě, aby si je každý vytiskl tak, jak mu nejlépe vyhovuje.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2005, 5. Ročník, Biochemie, magisterské
zkoušku bylo možné vykonat jen u doc. Fišera, který v části přednášené prof. Čárským spíš vycházel ze skript
prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, přednáška]
24.05.2006, Chemie, bakalářské
Ocenuji poskytovani okopirovanych materialu na naklady prednasejciho!
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2012, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
I tento náročnější předmět dokázal vyučující podat srozumitelně, využívá mnoho příkladů a obrázků, přitom stačí přidat i náročnější pasáže pro zájemce. Toto všechno stihne v krátkém čase, což svědčí o kvalitě přednášejícího. Poznámky a podklady z hodin jsou velmi důležité, protože ve skriptech není obsaženo vše potřebné ke zkoušce.
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. [31-260], Fotochemie [MC260P05, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.03.2010, 1. Ročník, Chemie, navazující magisterské
Přednášku doporučuji lidem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti Jablonskiho diagramů, kteří se chtějí dozvědět něco o vzniku ozónu a vlivu NOx apod. na ozón, a dozvědět se spoustu dalších zajímavých informací z oblasti fotochemie. V přednášce jsou obsaženy i informace o moderních používaných metodách, např. FRET, FCS apod.
Přednášky má Doc. Fišer na průhledných slídách a jsou promítány na meotaru. Studentům tyto slídy zapůjčí a studenti si je mohou oscanovat a učit se z nich.
Jako další studijní materiál doporučuji Lakowicz, J. R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy, Third Edition, Springer, Singapore, 2006.
Zkouška spočívá v sepsání seminární práce na určité téma, které si student může určit sám (z oblasti fotochemie). Dále pokračuje ústní zkouškou, která spočívá v zodpovězení několika lehkých otázek, probíráných na přednáškách.
Přednáška byla určitě obohacující a doporučuji ji.
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. [31-260], Molekulová struktura a spektroskopie [MC260P10, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.12.2005, 5. Ročník, Fyzikální chemie, magisterské
Pěkná přednáška, i přes svou jistou náročnost mi byla látka podána tak, že to, co bylo pro mě důležité, jsem bez problémů vstřebal.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.11.2006, 5. Ročník, Fyzikální chemie, magisterské
Velmi dobrá přednáška, ve které si student připomene a ujasní základy kvantové chemie a na příkladu spektroskopických metod si vyzkouší její "praktickou" aplikaci.
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. [31-260], Chemická struktura [MC260P11, přednáška]
04.10.2005, Biochemie, magisterské
Přednáška byla opravdu dobrá. Již ze samotné přednášky se dala látka pochopit a zapamatovat.
17.10.2005, Biochemie, magisterské
Domnívám se, že skripta k chemické struktuře by snesly aktualizaci a výrazné zpodrobnění (pro biochemiky to bylo stravitelné asi tak jako sláma pro člověka).
Na druhou stranu musím velmi ocenit snahu pana doc. Fišera o srozumitelnost - jeho přednášky byly velmi strukturované a srozumitelné. Na srozumitelnosti často ubírala jen nesmírná kvantita.
09.11.2005, Biochemie, magisterské
Super prednaska!
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, přednáška]
24.05.2006, Chemie, bakalářské
Zajimava prednaska, jedna z nejuzitecnejsich co jsem mel
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2009, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Ač z počátku působila přednáška ze struktury jako strašák, musím říct, že asi žádná jiná přednáška mi zatím nepředala tolik vědomostí a nepomohla nahlédnout do podstaty chemie jako tato. Rozhodně jsem rád, že jsem si zvolil její obtížnější variantu. Jediný nedostatek je asi v poměrně velkému stáří skript.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2012, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Přes málo času na přednášky, vyučující přednesl vše srozumitelně a názorně, což u tohoto předmětu není zas tak snadné. Poznámky z hodin jsou velmi důležité, protože ve skriptech není obsaženo vše potřebné ke zkoušce.
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2009, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Cvičení z chemické struktury byla jedna z nejnáročnějších cvičení během bakalářského studia. Často v některých partiích šla velmi daleko za rozsah základní přednášky a dostávala se do oblastí u kterých nám naprosto chyběl jakýkoliv základ, na kterém by šlo stavět. Některé příklady byly prakticky bez cizí pomoci neřešitelné, protože skripta ani jiná jednoduchá dostupná literatura nepodává objasnění dané problematiky v potřebném rozsahu a velmi rychlé propočítání na cvičení nestačí k pochopení. Když ale pominu zvýšenou obtížnost tak byly příklady vybrány relativně zajímavě a i průběh cvičení byl v pořádku.
31.01.2011, Chemie, bakalářské
strukturu A jsem si vzala, abych se vyhnula panu uhlíkovi a dobře jsem udělala. co se týče cvičení, tak z vás u tabule nikdo nedělá blbce a v zápočtovém testu využijete právě to, co jste se naučili na cvičení (nepotřebujete "něco navíc, aby se ukázalo jestli ve vás něco je"), takže stačí se prostě připravit. je to tak nějak méně stresující.
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2012, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Množství příkladů a počítání u tabule dokonale přispěje k získání povědomí co chem. struktura obnáší a k čemu je dobrá. Mozkové závity se protáčejí, pokud se zadrhnou, cvičící ochotně pomůže. Na zápočet je nutné se dobře připravit, pan Pittner vás k tomu dokope a není se čeho bát, je hodný.
doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. [31-260], Chemická struktura (b) [MC260P11M, přednáška]
23.05.2006, Biochemie, bakalářské
Asi by to chtělo nějaký obšírnější úvod, při většině přednášek jsem nepochopila co tím chtěl básník říci.
25.05.2006, Biochemie, bakalářské
obsah přednášky nenavazoval na naše znalosti matematiky a fyziky získáné během studia
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK