AnketaAnketa(verze: 697)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Informatika pro demografy [MD360P04, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2007, 1. Ročník, Demografie, bakalářské
Vřele všem doporučuji tento nepovinný předmět, určitě je přínosem nejen pro "počítačové začátečníky a nepřátele". Na hodině panuje příjemná, kreativní atmosféra, jen si před ní zařaďte rychlost turbo, jinak budete pořád o jednu slabiku pozadu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2009, 1. Ročník, Geografie, bakalářské
tento pedagog se mi prozatím jevil jako jeden z nejschopnějších pedagogů...měl opravdový zájem na tom abychom danou látku pochopili a ne jen abychom udělali zkoušku, dokázal naučit i spoustu nových věcí, které se nám budou hodit do další kariéry
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Informatika pro demografy [MD360P04, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2006, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Tento předmět býval ještě nedávno povinný pro první ročníky, myslím, že je docela škoda, že tomu tak už není. Důvodem je nejen vysoká využitelnost poznatků v praxi, ale také obecná nízká vzdělanost ve speciálních aplikacích a tvorbě demografických obrázků a tabulek. Běžný uživatel Excelu neumí dělat populační pyramidy a student, který si tento nyní volitelný předmět nezapíše, se to pak musí hekticky učit na cvičeních z demografické analýzy a nemá takovou možnost poradit se o detailech a případných potížích. Ve cvičeních jsem se naučil spoustu užitečných věcí, které i když si je nezapamatuji aktivně, mají smysl. Pokud totiž na daný problém narazím, rychle si vzpomenu, protože jsem stejný problém ve stejném uživatelském prostředí už jednou řešil. Velkým přínosem vyučujícího je vynikající vztah se studenty a z hojné a podporované zpětné vazby vyplývající přizpůsobení výuky požadavkům a potřebám studentů. Každopádně si každý musí zvyknout na extrémní tempo práce a absolutní soustředěnost při výkladu. Stačí pár vteřin nepozornosti a již máte na obrazovce něco úplně jiného a nechytáte se. Boris Burcin zadává jednotlivé úkoly jejichž splnění je podmínkou zápočtu. Tyto úkoly se vypracovávají částečně na cvičeních a částečně doma. Za tuto dvouhodinovou výuku se student v průměru naučí zhruba jako za 3,5 hodiny výuky v jiných kurzech praktické informatiky.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citáty:

Seznam ten neznám. (fandí neskrývaně Googlu)

(řekl toho zajímavého a vtipného mnohem více, ale na cvičení byl takový fofr, že jsem si nestíhal dělat poznámky)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2007, 1. Ročník, Demografie, bakalářské
Můžu jedině doporučit. Nemělo to chybu!!!
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2010, 1. Ročník, Demografie, bakalářské
Kantor má vysoké tempo, chce vás toho hodně naučit. Zvlášť, když toho moc neumíte;). Předmět podle mne nadmíru užitečný.
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Demografická analýza I (1. část) [MD360P07A, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2006, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Vysoké nasazení pedagoga a jeho schopnost rychle a efektivně učit přispěla k relativně bezproblémovému zvládnutí praktické stránky demografické analýzy většinou studentů, spolu se získáním jisté počítačové zručnosti při tvorbě tabulek, grafů atd. Na cvičeních se zpracovávaly předem připravené datové soubory a cvičila se na nich konstrukce ukazatelů, a další analytické úlohy. Kdo nestihne udělat cvičení během výuky má možnost odevzdat je do konce následujícího týdne. Pedagog nejdříve vysvětlil, co a jak dělat, a potom postupně obcházel studenty a radil jim v případě nejasností, obtíží apod. Na další hodině ukázal správné výsledky i optimální grafické zpracování. Zápočet dává na základě odevzdaných úloh a napsání písemky. Přestože se může zpočátku objem úkolů a práce jevit nadměrný, časem jsem pochopil, že je nutný pro bezproblémové pokračování v dalším studiu a hlavně v navazujícím kurzu Demografická analýza Ib. Proto oceňuji vstřícný a tolerantní přístup pedagoga, který byl vždy ochoten poradit a nevytvářel ve studentech zbytečný stres.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citát:

Tenhle úkol je zhruba na deset minut, no dobře, tak dvacet, že jste to vy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Cvičení rozhodně velice pomohlo k osvojení probírané látky. Při jakémkoliv problému stačilo zajít za panem doktorem, který vše ochotně vysvětlil. Není nic, co bych vytkla.
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Demografická analýza I (2. část) [MD360P07B, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.10.2005, 3. Ročník, Demografie, bakalářské
Velmi užitečné cvičení, zcela jistě by se NEMĚL v budoucnu měnit vyučující.
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Informační technologie a zdroje dat na internetu [MD360P37, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.10.2005, 3. Ročník, Demografie, bakalářské
vyučující o svém předmětu ví hodně a učí jej zajímavým způsobem, byli jsme obohaceni mnohými praktickými radami, což je právě jedna z věcí, která mnohým jiným pedagogům pořád chybí - předložit studenty opravdu praktické vědomosti místo zbytečného memorování
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.10.2005, 3. Ročník, Demografie, bakalářské
Velmi zajímavý a užitečný předmět, škoda, že nemá pokračování nebo není další takový...
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2006, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Tento předmět považuji za ještě přínosnější než informatiku v zimním semestru. Pokud se totiž někdo chce prokousat zákoutím informatiky sám, kromě času nic neztratí. Ovšem v této volitelné přednášce se posluchači dozvědí informace, na které by sami nikdy nepřišli. Jednak tzv. „tajné“ informace, tedy různé triky a finty, které při vyhledávání dat a informací Boris Burcin používá, ale také samotné zdroje dat, publikací, článků, a různých všetečných užitečností. Účasto na tomto kurzu obohatí studenty nejen ve smyslu rychlejšího a snadnějšího získávání zdrojů při psaní diplomové nebo bakalářské práce, ale hlavně o spoustu technik a metod, jak se zorientovat v dnešním internetovém houští, kde je hlavně kvantita, ale již hůře se hledá kvalita. Vyučující má připraven soubor stránek a úloh, kterým se potom samostatně nebo ve dvojicích věnují studenti v rámci své prezentace. Kurz je natolik oblíben, že na dotaz jestli si studenti přejí, aby se výuka konala i v závěrečném týdnu, většina odpověděla ano a také jsme všichni přišli. Výuka Borise Burcina vyloženě baví, je na něm poznat, že se vyžívá vtom, když sděluje studentům své poznatky a pozoruje, jak je vstřebávají a používají při práci. Atmosféra je velice přátelská, rodinná a veselá. Jedinou nevýhodou tohoto kurzu je jeho omezená kapacita počtem počítačů v učebně Z3, takže nevím jestli není reklama trochu kontraproduktivní.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citáty:

BB: Chcete si to někdo vybrat? (ptá se kdo chce dané téma seminární práce)
Student: Jo, klidně.
BB: Můžete i neklidně.

Poslední dotaz: máte někdo nějaký dotaz?

Najdete li společnou příčinu poklesu plodnosti v Číně, USA, Srí Lance, Brazílii, Thajsku a Tunisku – Nobelova cena vás nemine.
Mgr. Martin Koňařík [31-360], Informatika pro demografy [MD360P04, cvičení]
Petr Hlávko, 09.01.2014, 1. Ročník, Demografie, bakalářské
Naprostá spokojenost
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. [31-360], Populační prognózy [MD360P09, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.02.2007, 3. Ročník, Demografie, bakalářské
Líbilo se mi nadšení přednášejícího. Nedostatkem byla lehká nezorganizovanost přednášek, brala bych také více praktických příkladů jednotlivých prognóz (pro podpoření představivosti studenta).
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. [31-360], Demografická analýza I (1. část) [MD360P07A, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2006, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
O důležitosti demografické analýzy mezi demografickými přednáškami na naší fakultě svědčí fakt, že je učí odborně nejkvalifikovanější vyučující, Jitka Rychtaříková. Zatímco často platí mezi odborností a pedagogickou způsobilostí nepřímá úměra, v jejím případě byla výuka zvládnuta s přehledem a věřím, že nejen k mé, ale všeobecné spokojenosti. Vyučující byla velmi pečlivá, dobře připravená, začínala vždy včas a měla po ruce spoustu podkladů a ilustrativních materiálů, které promítala meotarem. Když jednou chtěla názorně předvést konstrukci nějakého ukazatele a chybělo ji jedno číslo, místo aby si je vymyslela, radši obětovala dvě minuty a podívala se na stránky ČSÚ. Vštěpuje studentům vtipnou a poetickou formou nejen samotnou látku, ale i nutnost pozorného a soustředěného přístupu při analytické práci. Velikou výhodou je kombinace s kvalitním cvičícím (Boris Burcin) , takže tento předmět je kompletně ukázkově učen.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citáty:

Tato otočená verze Lexisova diagramu se používala v Sovětském svazu, Spojených státech a VŠE.

Mám 6000 narozených, studuji soubor, no a co jiného by se jim mohlo přihodit, než úmrtí.

Dítě se narodí a seznámí se s drsnou realitou života, takže si musí vytvořit protilátky. (o časné novorozenecké úmrtnosti)

Podle povahy studovaného problému. (častá fráze, když se někdo zeptal který ukazatel nebo metodu použít)

Zkouška bude sestávat z písemky. Písemka bude mít tři části, které budou krátké a vtipné.

Já ocením, když kdokoli příjde se zpochybňující myšlenkou.

To je riziko úmrtní, může být i riziko sňatku.

Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
hodně zajímavé a dobře vysvětlené, pochopitelné, i když občas se člověk bojí odpovědět aby nebyl za troubu
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Přednášky byly velice zajímavé, prezentovány srozumitelně. Rozhodně jedny z nejlepších, které jsem navštěvovala. Nemám, co bych vytkla.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK