AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. [31-240], Anorganická chemie I (a) [MC240P16A, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2010, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
rozhodně mi tohle cvičení přišlo užitěčnější než měla ta druhá skupina... sice zápočty jsou těžší, ale u zkoušky je to potom velká výhoda
Matouš Krömer, 09.02.2011, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Na cvičeních s doc. Kotkem bych vyzvedl především zápočtové testy, ve kterých se uplatňuje princip "těžko na cvičišti, lehko na bojišti" a které donutí člověka se učit i během semestru. To člověk ocení na zkouškové písemce, kde potom není otázkami moc zaskočen. Obsahově chválím také zaměření na nejproblematičtější témata jako je symetrie, VSEPR, orbitaly apod.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2011, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Ačkoli cvičení neprobíhala vždycky systematicky, byla velmi přínosná, doporučuju :-)
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. [31-240], Anorganická chemie I (a) [MC240P16A, přednáška]
21.02.2008, Chemie, bakalářské
Přednášky prof. Lukeše jsou logicky a jasně strukturovány a jsou přístupné i skrze web.
Student se dozví o "nejnovějším stavu věci", součástí přednášek jsou i demonstrační pokusy, forma prezentace má profesionální úroveň. Je to jediná přednáška 1. semestru oboru chemie, která směřuje k praxi, za což patří přednášejícímu můj veliký dík.
22.02.2008, Chemie, bakalářské
Zkouška z anorganické chemie byla nejtěžší ze všech zkoušek, co jsem zatím dělala.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2009, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Přednáška byla dobře systematicky uspořádána a obsahovala i mnoho zajímavostí. Experimenty byly většinou (ale ne vždy) dobře připraveny.
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. [31-240], Anorganická chemie II (a) [MC240P16B, přednáška]
04.06.2009, Chemie, bakalářské
K přednáškám byly ještě pořádány velice zajímavé výběrové přednášky
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. [31-240], Anorganická chemie I (a) [MC240P16A, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2009, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Cvičení velmi dobré na procvičení návosloví, vyčíslování rovnic a základní výpočty. Bohužel se vůbec neprocvičuje krystalografie a symtrie molekul.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.01.2010, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Uvítal bych, kdyby náplň cvičení podstatně více korespondovala s náplní přednášky. Myslím, že mnohé probírané problémy (názvosloví, stechiometrické výpočty...) jsou už buď známy ze střední školy a nebo je možné si je doplnit samostudiem, případně na některém z repetitorií. Naopak problematika chemické vazby, symetrie, krystalochemie a sní spojené výpočty, to jsou podle mě věci, které už jsou podstatně složitější, pro středoškoláka nové a zasluhovaly by procvičit, připadně dovysvětlit. Takto, podle mého názoru, to vede pouze ke stavu, kdy si student látku sice sám doplní, ale už ji nechápe do takové hloubky, aby ji mohl plnohodnotně využívat. Ještě bych byl pro to, aby se zbytečně nepřekrývala látka v ACH a OCH.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK