AnketaAnketa(verze: 699)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Demografická analýza I (1. část) [MD360P07A, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2006, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Vysoké nasazení pedagoga a jeho schopnost rychle a efektivně učit přispěla k relativně bezproblémovému zvládnutí praktické stránky demografické analýzy většinou studentů, spolu se získáním jisté počítačové zručnosti při tvorbě tabulek, grafů atd. Na cvičeních se zpracovávaly předem připravené datové soubory a cvičila se na nich konstrukce ukazatelů, a další analytické úlohy. Kdo nestihne udělat cvičení během výuky má možnost odevzdat je do konce následujícího týdne. Pedagog nejdříve vysvětlil, co a jak dělat, a potom postupně obcházel studenty a radil jim v případě nejasností, obtíží apod. Na další hodině ukázal správné výsledky i optimální grafické zpracování. Zápočet dává na základě odevzdaných úloh a napsání písemky. Přestože se může zpočátku objem úkolů a práce jevit nadměrný, časem jsem pochopil, že je nutný pro bezproblémové pokračování v dalším studiu a hlavně v navazujícím kurzu Demografická analýza Ib. Proto oceňuji vstřícný a tolerantní přístup pedagoga, který byl vždy ochoten poradit a nevytvářel ve studentech zbytečný stres.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citát:

Tenhle úkol je zhruba na deset minut, no dobře, tak dvacet, že jste to vy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Cvičení rozhodně velice pomohlo k osvojení probírané látky. Při jakémkoliv problému stačilo zajít za panem doktorem, který vše ochotně vysvětlil. Není nic, co bych vytkla.
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Demografická analýza I (2. část) [MD360P07B, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.10.2005, 3. Ročník, Demografie, bakalářské
Velmi užitečné cvičení, zcela jistě by se NEMĚL v budoucnu měnit vyučující.
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. [31-360], Populační vývoj České republiky [MD360P11, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.05.2010, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Mimořádné cvičení se zajímavými možnostmi zaujetí.
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. [31-360], Demografická analýza I (1. část) [MD360P07A, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.10.2006, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
O důležitosti demografické analýzy mezi demografickými přednáškami na naší fakultě svědčí fakt, že je učí odborně nejkvalifikovanější vyučující, Jitka Rychtaříková. Zatímco často platí mezi odborností a pedagogickou způsobilostí nepřímá úměra, v jejím případě byla výuka zvládnuta s přehledem a věřím, že nejen k mé, ale všeobecné spokojenosti. Vyučující byla velmi pečlivá, dobře připravená, začínala vždy včas a měla po ruce spoustu podkladů a ilustrativních materiálů, které promítala meotarem. Když jednou chtěla názorně předvést konstrukci nějakého ukazatele a chybělo ji jedno číslo, místo aby si je vymyslela, radši obětovala dvě minuty a podívala se na stránky ČSÚ. Vštěpuje studentům vtipnou a poetickou formou nejen samotnou látku, ale i nutnost pozorného a soustředěného přístupu při analytické práci. Velikou výhodou je kombinace s kvalitním cvičícím (Boris Burcin) , takže tento předmět je kompletně ukázkově učen.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citáty:

Tato otočená verze Lexisova diagramu se používala v Sovětském svazu, Spojených státech a VŠE.

Mám 6000 narozených, studuji soubor, no a co jiného by se jim mohlo přihodit, než úmrtí.

Dítě se narodí a seznámí se s drsnou realitou života, takže si musí vytvořit protilátky. (o časné novorozenecké úmrtnosti)

Podle povahy studovaného problému. (častá fráze, když se někdo zeptal který ukazatel nebo metodu použít)

Zkouška bude sestávat z písemky. Písemka bude mít tři části, které budou krátké a vtipné.

Já ocením, když kdokoli příjde se zpochybňující myšlenkou.

To je riziko úmrtní, může být i riziko sňatku.

Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
hodně zajímavé a dobře vysvětlené, pochopitelné, i když občas se člověk bojí odpovědět aby nebyl za troubu
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Přednášky byly velice zajímavé, prezentovány srozumitelně. Rozhodně jedny z nejlepších, které jsem navštěvovala. Nemám, co bych vytkla.
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. [31-360], Demografická analýza III [MD360P08, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2009, 1. Ročník, Demografie, navazující magisterské
pokud člověk chodí na všechny přednášky, určitě pak nemůže mít problém u zkoušky, otázky se vztahují skutečně k tomu učivu, které se probíralo, důležité je určitě absolvovat před tím obě analýzy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK