AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Rudolf Přibil, CSc. [31-550], Globální oteplování a poškozování ozonosféry [MO550P50, přednáška]
12.02.2011, Ekologie a ochrana prostředí, navazující magisterské
Monotónní přednes.
05.05.2013, Ekologie a ochrana prostředí, navazující magisterské
Přednáška prohlubuje znalosti z předmětu Energie-příroda a společnost. (Tedy alespoň z doby, kdy ji RNDr. Přibil měl). Některé hodiny byly zajímavé, jiné shrnovaly znalosti z jiných přednášek. Na zkoušce se rozhodně musí něco umět a zároveň se tvářit dost "nezeleně" a pak to máte v kapse.
RNDr. Rudolf Přibil, CSc. [31-550], Energie-příroda a společnost [MO550P84, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.07.2006, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
literatura k přednášce nám žádná představena nebyla, vlastně jí ani moc není, o žádných skriptech nevím. Znalosti z přednášek bylo třeba si ještě doplnit - některé otázky (části otázek), které jsme dostali, nebyly na přednášce zmíněny.
Přednáška není moc dobře strukturovaná.
25.09.2007, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Celý tento předmět mi připadal zbytečný,vyučující mnohdy vypadal že probírané látce nerozumí a přednášku vedl velice nezajímavě.Při zkoušce hodnotil podle subjektivních dojmů a měnil bodové hranice pro splnění testu,což se mi zdá nespravedlivé.Při tom by to mohl být pod vedením jiného přednášejícího velice zajímavý a prospěšný předmět.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2010, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Pokud pan doktor nedokáže spočítat příklady bez toho, aby v nich zhusta chyboval, měl by to přenechat někomu jinému nebo je ze zkoušky vynechat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK