AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. [31-280], Experimentální výuka obecné a anorganické chemie na SŠ [MC280C11A, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2008, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
praktika nevedla pí. Čtrnáctová, ale Šárka Matoušková...a byla naprosto úžasná
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.12.2008, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
Pod vedením Mgr. Šárky Matouškové to byl nejlepší předmět letního semestru! Dělali jsme spoustu zajímavých pokusů, které jsme si vysvětlili, opravdu krásné hodiny! (to samé se bohužel nedá říci o Experimetální výuce organické chemie a biochemie:-(
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.12.2008, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
Skvělý předmět, nejlepší vyučující (Šárka Matoušková)
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. [31-280], Didaktika obecné chemie [MC280P01, cvičení]
02.02.2011, Chemie, navazující magisterské
Požadavky ke splnění předmětu (účast, dva testy, mikrovyučování, dvě přípravy, zkouška) naprosto neodpovídají počtu kreditů. Předmět je nepřínosný, nezáživný a vytržen z učitelské reality.
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. [31-280], Didaktika obecné chemie [MC280P01, přednáška]
15.02.2011, Chemie, navazující magisterské
Některé kapitoly mi přišly celkem nepodstatné a navíc se již probíraly v jiném též povinném předmětu - například Historie vyučování. Zkouška probíhala rozborem příprav na hodinu, které jsme si měli předem vypracovat, nicméně v hodinách jsme se ničím takovým vůbec nezabývali - například tvorbou úloh, výběrem vhodných rovnic jako příkladů...
Uvítala bych méně teorie o historii vyučování a podobných tématech a více praktických věcí, nejen zopakovat obecnou chemii, ale probrat ji i z didaktického hlediska
RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D. [31-280], Experimentální výuka obecné a anorganické chemie na SŠ [MC280C11A, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2009, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Je to nejlepší předmět, který jsem za celý rok měla a velmi bych ho doporučila dalším studentům, kteří chtějí poznat chemii z praxe.
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D. [31-280], Experimenty ve výuce chemie I [MC280C04, cvičení]
11.11.2006, Chemie, magisterské
Prinsne cviceni
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. [31-280], Experimentální výuka obecné a anorganické chemie na SŠ [MC280C11A, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2009, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Je to nejlepší předmět, který jsem za celý rok měla a velmi bych ho doporučila dalším studentům, kteří chtějí poznat chemii z praxe.
---, Experimentální výuka obecné a anorganické chemie na SŠ [MC280C11A, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.06.2008, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Úžasný předmět! Jeden ze dvou, který mě OPRAVDU bavil. Více takových předmětů a bude více spokojených studentů:-)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK