AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. [31-130], Botanická mikrotechnika [MB130P32, cvičení]
09.04.2011, Biologie, navazující magisterské
Praktikum bylo trochu chaotické (občas prostoje, občas málo času), což je ovšem dáno charakterem použitých technik kdy po ošetření je nutno např. delší dobu čekat. Místnost praktika zastaralejší. Dr. Soukup dbá na praktické zkušenosti a dovednosti, což je jenom dobře. Obzvláště co se týče fungování mikroskopu a dokonalé zvládnutí jeho seřízení. Jediná výtka je ke nespisovnému vyjadřování Dr. Soukupa. Na akademické půdě používání výrazů: "nechá se udělat, nechá se obarvit; tejrat; voctovak a bezpočet dalších..." působí směšně a znehodnocuje to můj dojem z praktika a hlvně z přednášky. Čekala bych více.
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. [31-130], Anatomie rostlin [MB130P61, cvičení]
17.03.2009, Biologie, bakalářské
Cvičení byla dobře připravená, všechny dotazy srozumitelně vysvětleny... Pokud se člověk nebojí zeptat, může se kromě detailní stavby preparátu dozvědět i spoustu zajímavostí. Akorát často bylo málo času i jen na to si prolétnout a zběžně nakreslit všechny preparáty. Ale internetový altas je skvělý k domácímu dohánění.
10.06.2009, Speciální chemicko-biologické obory, bakalářské
Ukázková cvičení, co dodat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.03.2010, 1. Ročník, Biologie, bakalářské
Cvičení předčilo má očekávání, s obsahem přednášek se nepřekrývalo, ale vhodně doplňovalo, na vypracování úkolů byl dostatek času, takže jsem stihl vstřebat a zapamatovat si vše potřebné. Pan Soukup byl vždy dobře naladěný a ochotný zodpovědět jakékoliv otázky, bylo patrné, že probírané látce opravdu rozumí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2011, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Cvičení podle mého velmi vhodně doplňovala přednášku. Tedy žádné "otrocké papouškování" odpřednášeného, ale naopak jeho uvádění do širšího kontextu a hlavně (hlavně!) předvedení v praxi. Pravda, na některé úlohy by se hodilo mít o deset dvacet minut víc, ale to nelze nutně připisovat jenom na vrub cvičícího, ale i cvičeného :-) Mně osobně také velmi vyhovoval způsob distribuce návodů, tj. rozesílání odkazů k jejich stažení - rozhodně je to lepší, než v knihovně shánět polorozpadlá a počmáraná skripta. Konečně, ale rozhodně ne s menší váhou(!) chci převelice vyzvednout samotný výkon dr. Soukupa, který byl vždy v dobré náladě (nebo se tak aspoň tvářil :-) a plný entuziasmu. Oceňuji jeho vřelý přístup, někdy až svatosvatou trpělivost a ochotu v pohodě a s vtipem zodpovědět jakýkoliv dotaz nás studentů. Stejně jako přednášky i cvičení z Anatomie rostlin byly nezapomenutelný zážitek!
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2011, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Praktika byla příjemná, oceňuji to, že jsme nemuseli psát protokoly, ale stačilo si je vytisknout. Probíraná látka byla srozumitelná a všem byl věnován dostatek pozornosti.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.03.2011, 2. Ročník, Speciální chemicko-biologické obory, bakalářské
Vyučující včas upozorní, co se po nás bude (konkrétního) chtít při zkoušce, připravuje vekmi dobře též na zápočtový test.
RNDr. Olga Votrubová, CSc. [31-130], Anatomie rostlin [MB130P61, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.03.2007, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Podobně jako přednáška z Anatomie rostlin byla i tato cvičení jedněmi z nejlepších, která jsem na této fakultě absolvoval. Myslím, že paní doktorka Votrubová velmi dobře odhadla rozsah cvičení a vytvořila k němu výborné studijní materiály. Navíc bych také rád poděkoval za její ochotu nám vyjít vstříc a udělat část cvičení turnusovou formou.
Stanislav Vosolsobě, 13.09.2007, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Děkuji za obětavost při vedení praktika, za snahu vyjít nám vstříc termíny a především za to, že nám paní doktorka vždy vyčerpávajícím způsobem zodpověděla všechny naše dotazy týkající se mikroskopického pozorování a rostlinné anatomie.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.12.2008, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Velmi zajimave a hezky udelane cviceni.
RNDr. Olga Votrubová, CSc. [31-130], Anatomie rostlin [MB130P61, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.02.2007, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Přednáška paní doktorky Votrubové je velmi pěkně propracovaná a zajímavá. Myslím, že tato přednáška může být velmi přínosná i pro lidi, kteří nehodlají jít na botanické obory.
Mám pocit, že poslední dobou velmi převládá na rostliny (ale i na jiné organismy) na jedné straně celulární a subcelulární pohled a na straně druhé pohled ekologický (pohled systematický stojí v mnohém trochu stranou). Osobně jsem pociťoval velkou mezeru mezi těmito ekologickými a fyziologickými pohledy. Myslím, že paní doktorka nám zprostředkovala "základ anatomického pohledu na rostliny" velmi záživně.
Velmi si také vážím vytváření atlasu rostlinné anatomie na internetu. Jeho velký přínos spočívá jednak ve velmi efektivním šíření poznatků z anatomie i za hranice přednášky a snad i university, navíc myslím, že může vytvářet dobrý referenční materiál pro lidi, kteří se anatomií přímo nezabývají, ale při práci na svém bádání do ní okrajově zabrousí.
26.02.2007, Speciální chemicko-biologické obory, bakalářské
Přednáška z Anatomie rostlin byla velmi zajímavá a pro studenta prvního ročníku vyhovující. Nemám, co bych mohla vytknout. Dokonce bych i řekla, že přednáška dr. Votrubové je přímo vzorová.
Stanislav Vosolsobě, 13.09.2007, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Vynikající přednáška, zvláště oceňuji vysoce systematický způsob výkladu (např. vývoj zárodečného vaku či zrání pylového zrna,... vždy doplněno didaktickými obrázky a mikrofotografiemi), po přednášce mám pocit, že se v rostlinném organismu nevyskytuje žádná buňka, o které bych nevěděl, odkud pochází a jaký bude její osud, za což moc děkuji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2007, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Je to opravdu pěkná přednáška a zkouška není příliš těžká. Já se učila dva dny a zvládla jsem to bez problémů. Vřele doporučuji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2008, 1. Ročník, Biologie, bakalářské
velice zajímavá a přínosná byla též cvičení k přednášce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK