AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. [31-430], Organická geochemie I [MG431P05A, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.10.2005, 5. Ročník, Geologie, magisterské
Přednes a vystupování pedagoga neodpovídá úrovni VŠ, často odbíhá od tématu a používá vulgární slova, kterými častuje i účastníky kurzu. Neoblíbené studenty uráží a zesměšňuje a při zkoušce za sebelepší výkon nemají nárok na lepší známku než za 3.
 • Vhodnost formulací budu nadale lépe vážit. Urážení ení skutečností.

  Jan Jehlička, Dr.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.10.2005, 5. Ročník, Geologie, magisterské
  Ke svému komentáři z předchozího hodnocení cítím povinnost dodat ještě pár věcí. Předně, že přístup pedagoga byl pozitivní v tom smyslu, že jsme byli vedeni k samostatnému (což není vždy samozřejmé) smostudiu, bylo potřeba naučit se číst odborný text v cizím jazyce a z něj si vybrat to podstatné. Druhá věc, kterou mám potřebu velice kladně ohodnotit, je požadavek na náš aktivní přístup k řešení problému, používání informací z jiných předmětů a oborů a propojovat získané znalosti.
 • Děkuji za rektifikaci předchozího hodnocení

  Jan Jehlička, Dr.
  09.12.2005, Geologie, navazující magisterské
  V případě pana Jehličky je jen málo kladů (pokud jsou) na jeho přednáškách, ale zato pro mne mnoho nedostatků: nesmyslný nic neříkající výklad, stálé odbíhání od tématu, ztrapňování studentů (zejména pak dívek), sprosté vyjadřování a nadávky. A to nemůžu říct, že bych byl/a na pana docenta naštván/a kvůli známce ze zkoušky, jelikož jsem dostal/a výbornou...jen si myslím, že na vysoké škole by neměl být takový přístup ke studentům a pan docent nemusí se sprostými nadávkami na skupinu žáků "vtrhávat" do jiných přednášek a sprostě na ně řvát (i před těmi, jichž se to vůbec netýká)...na rovinu...nechci zpochybňovat vědomosti a dovednosti pana docenta, ale takový člověk by neměl asi učit (nebo by se mohl v projevování svých názorů krotit natolik, aby nikoho neurážel, to snad nemá nikdo zapotřebí)...
  Doufám, že přispěním tohoto názoru do této ankety aspoň trochu pomohu a nepoškodím sám/samu sebe, jak to tak někdy bývá. Vlastně doufám, že můj příspěvek nebude vyvěšen, nerad/a bych měl/a nějaké problémy s panem Jehličkou jen díky tomu, že řeknu svůj názor.
 • Domnívám se že vyhodnocení standardního výkonu jako nesmyslného je nad kompetenci studenta. Zkušenosti z minulých let naznačují (tak jak je a bylo reflektováno absolventy) že přednáška je komplexní, propracovaná a zejména některé části excelentní a dobře probíhající. Vulgarity budou nadále eliminovány. Kvalita se bude dále vylepšovat, včetně materiálů.

  Jan Jehlička, Dr.
  prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. [31-430], Principy exobiologie [MG431P14, cvičení]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.02.2010, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
  Praktiková část byla ještě horší než část přednášková.
  Cílem oficiálně bylo, abychom se seznámili s metodou detekce biomarkerových molekul pomocí Ramanovské spektroskopie. V reálu zřejmě spíš to, aby se s touto metodou seznámili vyučující. Dvakrát jsme strávili několik hodin nečinným čekáním, zatímco se pan profesor Jehlička se svými doktorandy snažil rozchodit přístroj, který zřejmě měli poprvé v ruce, a přijít na to, jak funguje.
  To málo, co nám k tomu řekli, bylo v přímém rozporu s pozorovanými fakty. Například nám řekli, že výhodou této metody je, že je šetrná, nedetruktivní a nepoškozuje zkoumané vzorky. Tři ze čtyř materiálů, na kterých jsme to zkoušeli, se pálily.
  Jedním z těchto materiálů byl tzv. "analog marsovského regolitu". Když nám tento materiál představovali, tvrdili, že byl vytvořen speciálně tak, aby chemickým složením a strukturou odpovídal půdě na Marsu. Ve skutečnost to byla jakási půda sopečného původu, která ovšem obsahovala kusy kořínků rostlin.
  A biomarkerové látky (nějaká organická kyselina a nějaká mastná kyselina) rozmíchané v těchto materiálech (kromě regolitu to byl grafit a sůl), které jsme se snažili detekovat, byly touto metodou detekovatelné pouze v koncentraci 10%, ale už nikoli při 1%, což v nás nadšení pro použití této metody pro výzkum života na Marsu opravdu nevzbudilo.
 • Opět platí základní pravidlo o slušnosti, také zdrženlivosti v oblastech/situacích kdy člověk nemá veškeré informace k dispozici. Vyjadřování zde použitým způsobem patří na jiná místa. V rámci praktických ukázek byly naznačeny problémy, možná východiska, metodiky a praktické problémy. Měření zapůjčeným spektrometrem mělo dokumentovat, že vědecká práce není pouze využití rutinních technik ale často přispívá k lepšímu poznání analytických (metodických) problémů a vylepšování přístojové techniky. Ne všichni studenti pochopili význam demonstrace ani dopad získané zkušenosti (pedagoga/studenta). Výsledky získané během těchto setkání se studenty budou nabídnuty do redakce časopisu J. Chemical Education. Diskuse s jinými účastníky přednášky/cvičení doložila lepší přijetí a posouzení. Praktická část bude rovněž v příštím roce modifikována.

  Jan Jehlička, Dr.
  30.03.2010, Biologie, bakalářské
  Cvičení nebyla příliš zajímavá kvůli velice nespolehlivým přístrojům. Nechápu, jak někdo může používat Ramanovu spektroskopii? Připadalo mi, že přístroje jsou STÁLE ještě tak nedokonalé, že nerozpoznají ?ani kámen od žížali?...
  prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. [31-430], Principy exobiologie [MG431P14, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.02.2010, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
  Ačkoli obecně se současným systémem, který umožňuje zcela se vykašlat na zapsané předměty, nesouhlasím, v tomto konkrétním případě jsem za něj vděčná. Umožňuje mi bez obav otevřeně vyjádřit názor na tuto přednášku i přesto, že dosud netuším, zda jsem udělala zkoušku. Zkoušku, kterou jsem dělala před dvěma týdny, čili 11.února, což byl jediný vypsaný termín.
  Za pět (bez jednoho semestru) let mého studia byla toto bezkonkurenčně nejhorší přednáška. Vyučující se to snažil omluvit tím, že běžela letos poprvé. Tento argument neuznávám. Absolvovala jsem několik přednášek, které běžely poprvé. Jednu z nich řadím mezi pár nejlepších přednášek, jaké jsem zažila. Ty ostatní měly své mouchy, ale měly také své klady. Mělo smysl na ně chodit. To o Principech exobiologie říci nemůžu.
  Tedy abych byla přesná, jako celek nestála přednáška za nic. Neplatí to pro některé lekce, které přednášeli doktorandi. Lekce o Titanu a o Marsu bych hodnotila jako průměrné a i lekce o extremofilních organismech ušla, i když ta už byla něco málo pod průměrem. Ale ten předmět jako celek neměl hlavu a patu. Byl to soubor výkřiků do tmy. Zejména lekce přednášené osobně panem profesorem Jehličkou byly neúnosně chaotické. Bylo zřejmé, že nemá jasno v tom, co by nám vlastně chtěl říct. Plácal. Většina vět zněla zhruba jako "Tatatatatá... grafit... Proč o něm mluvíme? Jo jasně. To je poslední stádium toho prouhelňování. Jojojojojo. Co tam máme dál?" Vlastně mi doteď není tak docela jasné, jak to souvisí s exobiologií. Rozhodně mi to není jasnější, než před absolvování té přednášky.
  Další problém byl v tom, že se pan profesor Jehlička nedokázal rozhodnout mezi turnusem a pravidelnou výukou, takže přednáška měla nevýhody obojího. Sešli jsme se asi osmkrát v různé dny.. tu v úterý, tu ve středu, tu v pátek... Když se člověku nehodí termín přednášky (např. se mu s něčím kryje), může si jí zapsat napřesrok. Ale když někdo ze zásady přednáší v chaoticky volené termíny, nedá se s tím dělat nic.
  Když někdo zrovna chyběl na hodině, kde se domlouvala forma zápočtu nebo termín jeho odevzdání, měl smůlu. Vyučující neposílal žádné hromadné maily s těmito informacemi a jelikož studenti byli z různých oborů, nemohli si to vzájemně sdělit. A vzhledem k celkové chaotičnosti předmětu bylo téměř nemožné se v těchto základních informacích zorientovat.
  Zkouška, ať už dopadne jakkoli, nebude spravedlivě ohodnocena. Jelikož z přednášek nevyplynulo, o čem předmět je, nevěděla jsem, co se učit. Něco málo jsem si tedy přečetla z těch smysluplnějších lekcí a šla jsem na zkoušku. Jelikož se mi jediný vypsaný termín moc nehodil, přišla jsem asi o 10 minut později. V místnosti, kde se zkouška konala, nebyl ani pan profesor Jehlička, ani nikdo z jeho spolupracovníků. Zkouška byla písemná, ale už tam nebyl žádný volný list s otázkami. Tak jsem vzala vlastní papír a opsala jsem si otázky od ostatních. Odpovědi také, v míře, kterou jsem uznala za slučitelnou s celkovou úrovní svých znalostí (tj. opsala jsem to, na co bych si třeba zrovna nevzpomněla, ale nikoli to, co jsem v životě neslyšela). Otázky byly formulované tak, že správná odpověď závisí spíše na náhodné interpretaci jak to bylo myšleno a co chce slyšet, než na znalostech. Jedna otázka např. zněla ?Které satelity jsou z hlediska exobiologie obzvláště zajímavé?? Ale znamená to, že máme vypsat všechny, o nichž byla v přednášce zmínka, že mají nějakou vlastnost spojovanou s možností existence života, nebo máme vypsat jen pár těch, na kterých je existence života nejpravděpodobnější? Máme prokázat paměť na jména nebo hlubší znalosti vlastností zajímavých pro exobiologii? Tak jsem tam napsala jen tři, o kterých jsem si vzpomněla na nějaké podrobnosti, kterými bych tu odpověď byla případně schopná vysvětlit, i když sousedka tam měla pět jmen. A na základě téhle frašky mám dostat známku? Spíš bych měla dostat odškodné za ztrátu času.
  To co jsem napsala asi není právě konstruktivní kritika. Ale konstruktivní kritika je možná jen tam, kde je nějaký zlepšovatelný základ. Tato přednáška ale nevykazuje ani sebemenší pokus o nějakou koncepci. A ze strany pana profesora Jehličky ani sebemenší snahu aby přednáška studentům něco přinesla. Zdálo se, jako by ignoroval možnost, že tam jsme proto, abychom se něco dozvěděli, a že kdybychom chtěli proflákat odpoledne, najdeme si vlastní a příjemnější způsob nicnedělání. Tato přednáška jako celek nejde zlepšovat. Tato přednáška jako celek neexistuje.
 • Odpověď se objeví jen co bude mozno kritiku konstruktivně vyhodnotit

  Jan Jehlička, Dr.
 • Souhlasím s řadou poznatků a kritikou a děkuji. Nerozumím mnoha formulacím, např. první větě. Na vysoké škole se studenti věnují rozšiřování si svých obzorů s.l. Ačkoli mají studenti v současnosti možnost se vyjadřovat takřka ke všemu, základní pravidlo slušné komunikace a chování by mělo platit. Formulace zde užité pravidla na mnoha místech překračují. To že student opisuje u písemné zkoušky ačkoli byli studenti upozorněni na nepřijatelnost takového postupu svědčí o velmi specifickém náhledu na vysokoškolské studium. Přednáška bude přepracována, tak aby vhodneji oslovovala studenty různého stupně.

  Jan Jehlička, Dr.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.03.2010, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
  Vzhledem k tomu, že v zimním semestru 2009/2010 běžela přednáška poprvé, nebylo to tak hrozné. Jde jen o to, že byl docela chaos, zvláště v dohodě na rozvrhu a potom i trochu v teoretickém výkladu, který byl někdy zmatený a bez jasných návazností. Ale jak říkám, v dalších letech se struktura přednášky určitě zlepší a je dobře, že přednášku na podobné téma na PřF máme. Rozhodně bych vyzvednul praktickou část, demonstrace přístrojů a práce s nimi (alespoň pro mě) byla velmi zajímavá. Co se literatury týče, v češtině je řada populárně naučných knih.
  30.03.2010, Biologie, bakalářské
  Předmět nebyl jasně strukturovaný, ale přisuzuji tento nedostatek pouze tomu, že dříve neprobíhal a profesor Jehlička neměl šanci si sestavit přednášky dle potřeb studentů.
  Informační stránka předmětu byla podle mne v pořádku a obsah dostačující vzhledem k teprve nově tvořenému oboru exobiologie. Na přednášce se sešli studenti z různých ročníků a různých oborů (biologie, geologie,?). Uvítali jsme nejednostranný způsob výkladu ? nebyl to jen ?geologický kroužek?. Vyučující vždy reagoval na případné dotazy. Při hodinách jsme vždy věnovali také čas diskuzím o probírané látce. Ne vždy máme v ostatních předmětech takovou příležitost k vyjádření svého názoru. Jako studijní materiály nám sloužily přednášky, prezentace, doporučená literatura a různé internetové stránky.
  Myslím, že přednášky byly pro mě přínosné.
  31.03.2010, Geologie, navazující magisterské
  Predmet Principy Exobiologie bezel tento akademicky rok poprve.
  Vyuka se skladala z nekolik na sobe neuplne napojenych celku, ale myslim, ze byla prinosna. Bylo vysloveno mnoho zajimavych otazek, pracovali jsme i s Ramanovskou sp..
  Vyuka neprobihala monotonim "beznym" zpusobem vykladu, ale zapojovala studenty do konverzace.

  Bohuzel k tomuto predmetu neexistuje zadna ucelena literatura, ale vsichni vyucujici byli ochotni nam dodat jakekoli clanky/cizojazycnou literaturu, ktera bezne neni k dostani.

  Velmi zvlastnim ukazem bylo (jeste nikdy se mi to nestalo), ze na posledni hodine jsme byli poproseni o zpetnou vazbu (ohodnoceni predmetu/ napady a postrehy z vyuky). Toto velmi kladne hodnotim!!!


   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK