AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Jiří Kastner [31-330], Geografie ČR [MZ340P57, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.10.2008, 3. Ročník, Demografie, bakalářské
vyučující předpokládal, že všichni studenti již mají dostatečné informace o fyzické geografii Česka. u mě, jako studentky demografie a sociální geografie tomu tak nebylo, což značně komplikovalo orientaci při přednášce (neznalost pojmů a procesů,které nebyly vysvětlovány)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.12.2008, 3. Ročník, Demografie, bakalářské
Dle mého názoru je pro náš obor (demografie se sociální geografií) zbytečná tak podrobná znalost fyzické geografie. Na začátku semestru byl pan Kastner v zahraničí (což mu nevyčítám:)), ale jak už je na fakultě běžné, nikdo to studentům nedal vědět (není přece takový problém poslat emaily studentům zapsaným na předmět)
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [31-340], Geografie ČR [MZ340P57, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.12.2008, 3. Ročník, Biologie, bakalářské
Zkouška z Geografie ČR pro učitelské studium je velice náročná díky tomu, že se jedná o zkoušení z učiva za dva semestry. Co kdyby to bylo odděleno jako u oboru Ge-Ka (tedy fyzická a sociální, z každého zkouška zvlášť)? Nejsem si též jist, zda existovala možnost alespoň z fyzické geografie (v ZS přednášené dr. Kastnerem) udělat část zkoušky s předstihem během zkouškového období v ZS. Myslím, že i to by pomohlo... Oceňuji ale poměrně rychlou kooperaci mezi jednotlivými zkoušejícími, ač to při počtu zkoušených nemají vůbec jednoduché...
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. [31-330], Geografie ČR [MZ340P57, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.02.2011, 1. Ročník, Demografie, bakalářské
Zdá se mi, že k oboru Demografie-sociální geografie se tento předmět nehodí. Jinak Dušan Romportl je sympatický člověk a pokud by mě tato tématika bavila, dá se říci, že přednáší zajímavě a kvalitně.
---, Geografie ČR [MZ340P57, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.05.2016, 3. Ročník, Biologie, bakalářské
Nesmyslné spojení části fyzické geografie a sociální do jednoho celoročníkového předmětu pro učitelské kombinace. Přednáška má dva jasně oddělitelné celky. Celkový obsah učiva je obrovský a zařazení do 3. ročníku dává předmětu velmi nepříjemný charakter. Navrhuji rozdělení na 2 samostatné předměty, nebo alespoň složení zkoušky z fyzické části v zimním termínu a z druhé části v termínu letním.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK