• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Latinská Amerika [MZ330P97, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2006, 2. Ročník, Geografie, navazující magisterské
Jedny z nejzajímavějších přednášek. Moc děkuji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Přednášky byly velice zajímavé, získali jsme spoustu informací. Celkově mě tento předmět velice zaujal.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. [31-340], Latinská Amerika [MZ330P97, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.05.2008, 2. Ročník, Geografie, bakalářské
Materiály i přednášky byly trochu zmatečné - špatně se z toho učilo a přišlo mi, že při zkoušce byl kladen přílišný důraz na mnoho drobností spíš než na základní vědomosti. Celkově ale spíše hodnotím kladně z důvodu poměrně dobré volby témat k přednášení a díky tomu, že většina studentů zkoušku nějak na první pokus udělala.