AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Latinská Amerika [MZ330P97, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2006, 2. Ročník, Geografie, navazující magisterské
Jedny z nejzajímavějších přednášek. Moc děkuji.
12.02.2007, Geografie, navazující magisterské
Přestože přednášky Doc. Janského patří k těm nejzajímavějším, které jsem zažil, vytknul bych to, že na začátku hodiny občas zbytečně dlouho opakuje látku minulé hodiny. Pak k tomu přibyde ještě zdržení u fotek z expedic, a celý zbytek hodiny pak pan Janský opakuje, že má moc málo času a že nestíháme, co chtěl probrat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.12.2008, 2. Ročník, Demografie, bakalářské
Přednášky byly velice zajímavé, získali jsme spoustu informací. Celkově mě tento předmět velice zaujal.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. [31-340], Latinská Amerika [MZ330P97, přednáška]
12.02.2007, Geografie, navazující magisterské
Při učení se na (jinak velmi zajímavou) zkoušku jsem proklínal prezentace doktora Vágnera, které jsou tak nesrozumitelně zkratkovité a tak přeplněné pojmy a čísly, že jsem řadě údajů nerozuměl, přestože jsem chodil na přednášky. Také mi u čísel chybělo uvést z jakého zdroje a roku pocházejí. Zkouška byla příliš zaměřená na pojmy a osobnosti. Moc ale chválím zveřejnění přednášek a aktuálních referátů v knihovně a na CD a rychlost e-mailových odpovědí
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.05.2008, 2. Ročník, Geografie, bakalářské
Materiály i přednášky byly trochu zmatečné - špatně se z toho učilo a přišlo mi, že při zkoušce byl kladen přílišný důraz na mnoho drobností spíš než na základní vědomosti. Celkově ale spíše hodnotím kladně z důvodu poměrně dobré volby témat k přednášení a díky tomu, že většina studentů zkoušku nějak na první pokus udělala.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK