AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. [31-330], Geomorfologie [MZ330P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2010, 2. Ročník, Geografie, bakalářské
Uvítala bych hlasitější projev, i když chápu, že pokud studenti nejsou schopni udržet v posluchárně ticho, tak je to obtížné.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D. [31-330], Geomorfologie [MZ330P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.02.2010, 2. Ročník, Geografie, bakalářské
Později vypsané termíny, ale nejsem si zcela jistý, zda to nebylo již vyčerpanou kapacitou a nutností vypsání nových, což se projeví až během zkouškového období.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK