AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. [31-330], Povodně v krajině [MZ330P33, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2014, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Toto je již druhý předmět garantovaný panem docentem Langahammerem, který jsem absolvoval a rád bych poukázal na nízkou úroveň organizace kurzu. Proti odborné kvalitě kurzu nenamítám nic, vadí mně však nesrovnalosti v dodržování harmonogramu a neavizované odpadávání výuky. Věřím, že předmět, který stojí na tom, že je přednášen více odborníky, má smysl. Tato koncepce ovšem vyžaduje organizaci, kterou by měl garant zaštiťovat a výuka by měla probíhat podle plánu. To se mnohokrát nestalo.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK