AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Michal Kusák, Ph.D. [31-330], Přírodní ohrožení a rizika [MZ330P31, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 10.05.2016, Geografie, navazující magisterské
Absolutně špatně pojeté cvičení, pouze opakování toho co bylo přednášeno na přednášce, světlou vyjímkou byly poslední dvě cvičení. Největší zklamání je však z arogantního chování přednášejícího a nulová snaha o řádné opravy úkolů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK