AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
---, Seminář k bakalářské práci [MZ300BPA, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.06.2006, 3. Ročník, Geografie, bakalářské
Pro nás, kteří jsme vypracovávali bakalářku na KSGRR, spočíval tento "seminář" v nalezení školitele a odevzdání návrhového listu. Kartografové měli zápočet za několik bloků přednášek s povinnou účastí.
Myslím, že bychom měli mít předmět, ve kterém se dozvíme, "jak psát" nebo jak organizovat práci (vše se učíme za pochodu podle rad školitele-a školitelé jsou různí...), ale asi už v prvním semestru (alespoň mě to na střední škole nikdo neučil)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK