AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc. [31-550], Limnologie [MO550P89, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2010, 3. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Limnologie jako taková je nesmírně zajímavá, ale bez předchozího absolvování Vodních ekosystémů a Hydrologie, bych byla ve výkladu docenta Stuchlíka ztracena. Je nezbytné si doplnit přednášku četbou velectěného Lelláka. Zájem o Secciho desku a studium jezer ve mě probudila Zuzana Hořická, která pana docenta několikrát zastupovala.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK