AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. [31-550], Management chráněných území [MO550P53, cvičení]
26.06.2013, Geografie, navazující magisterské
Výborný kurz včetně terénního výjezdu. Nový pohled na ochranu přírody v praxi, podpora aktivní a tvůrčí činnosti studentů.
pro mne nejlepší předmět akademického roku 2012/2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK