AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. [31-550], Environment. aspekty technologií a těžby I [MO550P28, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.10.2005, 4. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, magisterské
Zda cvičení přispělo k osvojení probírané látky není jednoznačné - na jednu stranu jsme se tématu věnovali, na druhou stranu zadat úkol navrhnutí skládky nebo lomu je dosti nesmyslný. Nejenže tyto "stavby" je třeba navrhovat s daleko šiřšími poznatky než obyčejná kartograf. mapa (skládka) nebo jednoduchá geolog. mapa bez hydrolog. poměrů, pak je zapotřebí daleko složitějších výpočtům, jež jsou náplni spíše škol technického zaměření. To jsou jen základní výtky o nedostatku nám dostupných znalostí. Měla jsem i dojem, že vyučující práce nečetl, přinejmenším se mi nedostalo žádného zpětného zhodnocení cvičení (ani zkoušky). Do cvičení jsem tedy pravděpodobně mohla napsat cokoliv.
bakalářské, Těžby a rekultivace [MO550P28, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.06.2010, 3. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Pan doktor Rojík je úžasný člověk, velmi ochotný. Jeho přednášky byly zajímavé. Exkurze na Sokolovsko byla jednou z nejlepších exkurzí a výletů, které jsem kdy měla možnost zažít.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.09.2010, 3. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Jeden z mála předmětů, kde stačilo říct málo a člověk měl představu, jak se věci mají. Exkurze výborná
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK