AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Ing. Jan Boháč, CSc. [31-450], Inženýrská geologie [MG451P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2008, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Zvládnutí požadované látky bylo obtížné hlavně z důvodu více přednášejících kantorů (každý požadoval jiné znalosti). Zkouškový test byl opraven až po 3 týdnech, mezitím již byl vypsán další opravný termín.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2008, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Nechci hodnotit každého vyučujícího zvlášť, jelikož to je stejné. Tento předmět by byl zajímavý, ale tím, že na něho bylo hodně přednášejících, byla výuka chaotická, různá témata nešla po sobě ale na přeskáčku, vyučující vyprávěli poutavě, ale v závěrečném testu byly věci, které se řekli mezi řečí a nebo které si má člověk odvodit z úplně jiných znalostí. Literatura nebyla k dispozici žádná, proto bylo velmi těžké se na zkoušku připravit, zvlášť, když test se skládal asi ze 4 částí, z nichž každou připravoval sám vyučující, který nás na danou kapitolu měl. A jelikož dával otázky pouze ze svého oboru, byly velmi obtížné. Celkově tedy přednášky byly zajímavé, ale dle mého názoru jim závěrečný test neodpovídal a byl těžký.
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. [31-450], Inženýrská geologie [MG451P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2008, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Zvládnutí požadované látky bylo obtížné hlavně z důvodu více přednášejících kantorů (každý požadoval jiné znalosti). Zkouškový test byl opraven až po 3 týdnech, mezitím již byl vypsán další opravný termín.
prof. RNDr. David Mašín, Ph.D. [31-450], Inženýrská geologie [MG451P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2008, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Zvládnutí požadované látky bylo obtížné hlavně z důvodu více přednášejících kantorů (každý požadoval jiné znalosti). Zkouškový test byl opraven až po 3 týdnech, mezitím již byl vypsán další opravný termín.
Ing. Jan Novotný, CSc. [31-450], Inženýrská geologie [MG451P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2008, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Zvládnutí požadované látky bylo obtížné hlavně z důvodu více přednášejících kantorů (každý požadoval jiné znalosti). Zkouškový test byl opraven až po 3 týdnech, mezitím již byl vypsán další opravný termín.
prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc. [31-450], Inženýrská geologie [MG451P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2008, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Zvládnutí požadované látky bylo obtížné hlavně z důvodu více přednášejících kantorů (každý požadoval jiné znalosti). Zkouškový test byl opraven až po 3 týdnech, mezitím již byl vypsán další opravný termín.
bakalářské, Inženýrská geologie [MG451P51, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2008, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Zvládnutí požadované látky bylo obtížné hlavně z důvodu více přednášejících kantorů (každý požadoval jiné znalosti). Zkouškový test byl opraven až po 3 týdnech, mezitím již byl vypsán další opravný termín.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK