AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Helena Klápová, CSc. [31-440], Minerály a horniny pod mikroskopem [MG440P59, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.01.2010, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Velmi příjemné hodiny, s velmi osobním přístupem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK