AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. František Holub, CSc. [31-440], Mikroskopie horninotvorných minerálů [MG440C08, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.05.2012, 2. Ročník, Geologie, bakalářské
Tento předmět je tolik důležitý, mikroskopie krásná a že ve mně vyučující dokázal vzbudit zájem o předmět, není fráze:). Děkuji!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK