AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D. [31-260], Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory) [MC280P58, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.08.2016, 1. Ročník, Chemie, bakalářské
Myslím, že by bylo dobré dát studentům možnost skládat zápočet ze cvičení už na začátku semestru. Prezence na cvičení je povinná a pro mě byl celý semestr vlastně jen opakováním z gymnázia. Jinak ale bylo cvičení skvěle vedeno a paní doktorka dokázala látku vždy vysvětlit. Moc oceňuji systém bodů navíc, které lze získat za aktivitu v hodinách, a které jsou poté připočteny k testu.
prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. [31-260], Obecná chemie (pro uč. biologie) [MC280P58, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.10.2006, 2. Ročník, Biologie, bakalářské
Ocenuji vstricnost vuci studentum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK