AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. [31-260], Elektronová struktura komplexních molekulových systémů a biomolekul [MC260P82, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.03.2008, 1. Ročník, Chemie, navazující magisterské
během kurzu byly řešeny problémy elektronové struktury pomocí základních i pokročilých metod kvantové chemie. k dispozici byla široká nabídka výpočetních programů. vyřešené úlohy pomohly úspěšnému složení zkoušky. k většině úloh byla vedena bohatá diskuze.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.01.2009, 2. Ročník, Chemie, navazující magisterské
cvičení byla velmi užitečná, ale poměrně náročná. Ocenila bych více nápovědy nebo společné vypracovávání v počítačové učebně s pomocí cvičícího.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. [31-260], Elektronová struktura komplexních molekulových systémů a biomolekul [MC260P82, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.03.2008, 1. Ročník, Chemie, navazující magisterské
student je po kurzu schopen samostatně používat výpočetní metody kvantové chemie s tím, že ví, co dělá. má široké znalosti o základních metodách (HF, DFT) a o pokročilejších metodách znalosti víc než základní. během kurzu byl kladen důraz na objasnění souvislostí a fyzikální podstaty, méně potom na matematické konstrukce kvantové chemie.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.01.2009, 2. Ročník, Chemie, navazující magisterské
Prednáška byla kvalitní - bohatá na informace a velice zajímavě prezentovaná. Líbil se mi důraz na pochopení výhod a nevýhod různých výpočetních metod a na rozvahu při jejich použití. Přístup přednášejícího byl velmi vstřícný vůči studentům.
Bloková forma přednášek je velmi náročná ve chvíli, kdy současně ostatní přednášky probíhají "standardním" způsobem. Z popisu zahraničních studentů, kteří mají blokovou celou výuku jsem se dozvěděla, že toto schéma může být velmi užitečné, a proto bych ho do budoucna nezavrhovala. Počet hodin přednášek týdně by měl být nižší než jsme měli mi (10).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.01.2009, 2. Ročník, Chemie, navazující magisterské
Svůj komentář jsem zapsala do připomínek k předmětům. Tato přednáška byla velmi užitečná.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK