AnketaAnketa(verze: 703)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2012, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
I tento náročnější předmět dokázal vyučující podat srozumitelně, využívá mnoho příkladů a obrázků, přitom stačí přidat i náročnější pasáže pro zájemce. Toto všechno stihne v krátkém čase, což svědčí o kvalitě přednášejícího. Poznámky a podklady z hodin jsou velmi důležité, protože ve skriptech není obsaženo vše potřebné ke zkoušce.
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2009, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Ač z počátku působila přednáška ze struktury jako strašák, musím říct, že asi žádná jiná přednáška mi zatím nepředala tolik vědomostí a nepomohla nahlédnout do podstaty chemie jako tato. Rozhodně jsem rád, že jsem si zvolil její obtížnější variantu. Jediný nedostatek je asi v poměrně velkému stáří skript.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2012, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Přes málo času na přednášky, vyučující přednesl vše srozumitelně a názorně, což u tohoto předmětu není zas tak snadné. Poznámky z hodin jsou velmi důležité, protože ve skriptech není obsaženo vše potřebné ke zkoušce.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.09.2014, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Ocenil jsem, že se pan Nachtigall snažil problematiku vysvětlit a nepřecházel témata stylem "prostě si zapamatujte, že je to takhle a ne jinak". Na přednášce bylo znát, že je dotyčným vyučujícím vyučována poprvé, chvílemi byla mírně chaotická, ale věřím v zlepšení v dalších letech.

Skripta pana Fišera k 1. části kurzu jsou k přípravě ke zkoušce dobrá, absence skript k 2. části kurzu (spektroskopie) byla vcelku nepříjemná. Osobně jsem si látku z této partie doplňoval z McQuarrieho Physical Chemistry: A Molecular Approach, kterou bych k tomuto účelu mohl doporučit.
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2009, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Cvičení z chemické struktury byla jedna z nejnáročnějších cvičení během bakalářského studia. Často v některých partiích šla velmi daleko za rozsah základní přednášky a dostávala se do oblastí u kterých nám naprosto chyběl jakýkoliv základ, na kterém by šlo stavět. Některé příklady byly prakticky bez cizí pomoci neřešitelné, protože skripta ani jiná jednoduchá dostupná literatura nepodává objasnění dané problematiky v potřebném rozsahu a velmi rychlé propočítání na cvičení nestačí k pochopení. Když ale pominu zvýšenou obtížnost tak byly příklady vybrány relativně zajímavě a i průběh cvičení byl v pořádku.
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. [31-260], Chemická struktura (a) [MC260P11N, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2012, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Množství příkladů a počítání u tabule dokonale přispěje k získání povědomí co chem. struktura obnáší a k čemu je dobrá. Mozkové závity se protáčejí, pokud se zadrhnou, cvičící ochotně pomůže. Na zápočet je nutné se dobře připravit, pan Pittner vás k tomu dokope a není se čeho bát, je hodný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK