AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. [31-240], Anorganická chemie II (a) [MC240P57, přednáška]
14.07.2016, Chemie, bakalářské
Som rád, že som absolvoval tento predmet, prednášky ma veľmi zaujali. Pán profesor nám ukázal, aká široká a úžasná môže byť anorganická chémia, že aj na prvý pohľad jednoduchá zlúčenina, akou je napríklad oxid kremičitý, má komplikovanú štruktúru, ďalej chémia prechodných prvkov, o ktorej sa študenti na strednej škole nedozvedia skoro nič, na tejto prednáške ide o exkurziu do úžasného sveta komplexných a organokovových zlúčenín. Podľa obsahu prednášky je jasné, že vychádza z učebnice: Greenwood, Earnshaw: Chemie prvků. Napriek bohatému obsahu, na skúške nie je požadovaných snáď ani 10 percent prednášaného učiva, ide skôr o stredoškolské otázky na úrovni napríklad štruktúry diboránu. Postačujúcim študijným materiálom sú skriptá od p. prof. Lukeša. Prednášku by som odporučil všetkým, ktorí chcú mať kvalitne odprednášanú anorganiku, nebudete ľutovať, aj keby ste ju mali ako nepovinnú.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK