AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Ivana Císařová, CSc. [31-240], Laboratorní technika pro KATA [MC240C24, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2011, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, bakalářské
Cvičení s doktorkou Císařovou probíhalo naprosto bez problémů, v případě nejasností byla vždy k dispozici. Atmosféra byla poklidná. Na zápočtu se objevily příklady z probíraných úloh. Celkově jsem spokojená, předmět se dal zvládnout levou zadní.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK